Среща на директора на ОД „Земеделие” със земеделските производители от община Болярово

IMGP8559На 17 март 2015 г. в град Болярово пристигна новият директор на Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол Стоян Кунев. Посещението му бе с цел среща със земеделските производители от община Болярово и разясняване пред тях на схемите и мерките за директните плащания и екологично насочените площи за програмния период  2015-2020.

 

IMGP8557На срещата присъства главният експерт „Икономически дейности” в община Болярово. Господин Кунев започна с напомнянето, че кандидатстващите за европейски субсидии трябва задължително да се регистрирани като земеделски производители. Съобщи също за предстоящи две важни срещи, касаещи земеделските производители. На 19 март от 11 часа в Елхово (където експерти от София ще разясняват изискванията и начина за плащания по програмата „Натура 2000”). Втората важна среща е с министър Десислава Танева и други експерти от Министерството  на земеделието и храните на 21 март от 17 часа в залата на община „Тунджа”.

IMGP8558Няколко бяха новите моменти в мерките и условията за кандидатстване, които областният директор съобщи. Това се отнася както за земеделските стопани, така и за животновъдите. Засегна основните изисквания за плащанията за прилагане на селскостопанските практики от полза за климата и околната среда съгласно проекта на Регламент за директните плащания, равностойните/еквивалентни практики, изисквания за практиките от полза за климата и околната среда и др. Говори и за схемата за подпомягане на протеиновите култури. Интересни са разликите по схемата за млади земеделски стопани с тази на младите фермери от ПРСР. Единствено през 2015 година, допълни г-н Кунев, може да се кандидатства по друга схема – за дребни земеделски стопани.

Освен за земеделци, бяха разяснени и схемите, в които могат да се включат животновъдите – в зависимост от това дали отглеждат млечни или месодайни крави, овце или кози. Станаха ясни критериите и периода, както и начина за получаване на плащанията по тези схеми.

В края на срещата областният експерт разясни и схемите, по които могат да кандидатстват зеленчукопроизводителите, тютюнопроизводители и тези на памук – сравнително малко или липсващи в общината ни.

 

 

About the Author :