Среща за приноса на електронния регистър за развитие на доброволческия мениджмънт в БЧК

gr.rabВ зала „Юбилейна“ на БЧК-Ямбол се проведе информационен ден „Приноса на електронния регистър за развитие на Доброволческия мениджмънт в системата на БЧК“. Срещата бе открита от инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Ямбол, който представи приноса на електронния регистъра в работата на областните червенокръстки организации. В информационният ден участваха г-жа Моника Сярова, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Сливен, г-н Димитър Русев, Директор на Секретариата на ОС на БЧК-Велико Търново и щатни специалисти от трите организации-Сливен, Велико Търново и Ямбол.

Инж. Митко Филипов представи Методологическо ръководство за работа с он-лайн базирания регистър за доброволци на БЧК и Органограма за нива на достъп в регистъра, както и ползата за развитие на доброволческия мениджмънт за системата на БЧК.

sreГ-жа Велизара Кондова демонстрира как се работи с електронната база данни,  демонстрира процеса на въвеждане и обработка на данни, както и извличане на информация от системата. Участниците се запознаха как да използват функцията на различните филтри, как да извеждат полезна информация от системата.

В рамките на информационния ден бяха създадени акаунти за достъп на ОС на БЧК-Сливен и ОС на БЧК-В.Търново до он-лайн базирания регистър със съответните нива на достъп.

В края на срещата се планираха последващи стъпки за опознаване на процеса на внедряване на електронна база данни на доброволците на БЧК-Сливен и В.Търново. Представителите на областните организации на БЧК ще започнат поетапно да въвеждат информация в системата, след актуализиране на съществуващите до момента досиета на доброволците в своята област, за да улеснят работата си занапред.

По време на обратната връзка, участниците в информационния ден „Приноса на електронния регистър за развитие на Доброволческия мениджмънт в системата на БЧК“ споделиха, че са убедени в полезността от създаването на електронна база данни в областните червенокръстки организации в страната.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :