Средства за 1342 работници в Ямболска област са получени по мярката „60/40“

Ямбол, 5.11.2020 г.

Нови 13 заявления са подали през септември работодатели по мярката „60 на 40“ за получаване на средства за 284 работници. Мярката за запазване на заетостта стартира на 15 юли 2020 г. по новия дизайн. До края на месец септември в бюрата по труда от област Ямбол са подадени общо 51 заявления от работодатели за получаване на средства за 1 342 работници.

От началото на месец юли започна и приемът на заявления от работодатели и самоосигуряващи се лица за получаване на компенсации по новата мярка за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – изплащане на 290 лв. месечно за работник/самоосигуряващ се за срок до 6 месеца в периода юли – декември 2020 г. За септември в бюрата по труда от област Ямбол са постъпили са постъпили 5 заявления за 29 лица. През периода юли – септември са постъпили общо 14 заявления за 80 лица.

Третата мярка от пакета “Заетост х3” стартира също от началото на юли и дава възможност на работодатели да кандидатстват в бюрата по труда за наемане на безработни – проект „Заетост за теб“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който се покрива минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. През периода юли – септември 2020 г. са сключени 61 договора и през септември работят 110 души.

About the Author :

Leave a reply