Средно януарските фактури на битовите клиенти на EVN България са 73,80 лв. с ДДС

1310639086Средната стойност на фактурите за консумирана електроенергия при битовите клиенти на EVN България за януари 2015 г. е 73,80 лв. с ДДС. Това  е средно с 15,85% повече спрямо средната стойност за януари 2014 г., когато сумата е била 63,70 лв. с ДДС.

Стойностите на фактурите по отделните групи клиенти за януари 2015 г. са :

  • При над 51,5% от битовите клиенти на EVN България консумацията на електроенергия за януари 2015 г. е в рамките до 300 киловатчаса. При тези клиенти средната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 22,05 лв. Средната стойност година по-рано – за януари 2014 г., е била 20,12 с ДДС.
  • При над 40% от битовите клиенти на EVN България е налице по-голяма консумация – от 300 до 1000 киловатчаса. При тези клиенти средната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 103,25 лв. Средната стойност година по-рано – за януари 2014 г., е била 92,26 лв. с ДДС.
  • При над 8,4% от битовите клиенти на EVN България е отчетена значително висока консумация, която надвишава 1000 киловатчаса. При тези клиенти средната стойност на януарската фактура за потребена електроенергия е 250,81 лв. Средната стойност година по-рано – за януари 2014 г., е била 225,29 лв. с ДДС.

При сравнение на данните за януари 2015 г. спрямо декември 2014 г. също се забелязва завишение: средната фактура за януари 2015 г. е 73,80 лв. с ДДС, а през декември 2014 г. – 61,30 лв. с ДДС.

Посочените стойности на потребление и фактури са средноизчислени, поради което не могат да се отнесат автоматично към всеки един конкретен клиент, чиято консумация на електроенергия и стойност на фактура са индивидуални.  Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия.

Средното потребление на електричество през януари 2015 г. е 405 киловатчаса, което е 20,9% повече спрямо месец по-рано, когато е било 335 киловатчаса. В общ план, както е видно от данните, основен фактор, оказващ влияние за по-високата средна стойност е промяната в цените на електроенергията през последните 12 месеца и повишеното потребление: за януари 2015 г. е средно 405 киловатчаса, което е с 4,93% повече спрямо януари 2014 г., когато е било 386 киловатчаса. Трябва да се има предвид, че за основната част от клиентите на EVN България януарските фактури включват и потреблението по новогодишните празници. Студеното време от края на декември и през януари също оказва влияние върху консумацията на електроенергия.

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер). По време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни сътрудниците на EVN България отчитаха показанията на електромерите по редовен месечен график, спазвайки правилата за измерване.

С цел предлагането на максимално широк набор от начини за предварително информиране за дължими суми за потребена енергия, EVN България предлага напълно безплатно на своите клиенти следните възможности, които те могат неограничено да заявят по всяко време:

  • Известие чрез хартиена фактура
  • Известие чрез имейл
  • Известие чрез SMS
  • Електронна фактура
  • Специално за малките населени места, където не са налице онлайн каси, клиентите получават предварително разпечатани фактури
  • Проверка и плащане през „EVN Онлайн плюс” – система налична на интернет страницата на компанията www.evn.bg, достъпна на български и английски език
  • Проверка през денонощния телефонен център на компанията: 0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка: с едно обаждане може да се провери повече от един номер на измервателна точка (ИТН)

Същото се отнася и по отношение на заплащането на консумирана енергия. Възможностите, предлагани от компанията на своите клиенти включват заплащане на каса в салоните на държавните „Български Пощи“ ЕАД, които имат една от най-големите мрежи в страната, с присъствие и в малките населени места, заплащане през „EVN Онлайн плюс” на www.evn.bg, по банкомат, epay.bg; easypay.bg; директен дебит; интернет банкиране; Transcard; SMS.

About the Author :