Средната цена на земеделската земя в Ямболско достигна 780 лв. през 2015 г.

1330682046През 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 780 лв. и е с 24.6% по-висока от тази през 2014 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на цената на лозята – с 62.1%. Увеличението на цената на нивите е с 24.0%, на овощните насаждения – с 21.3%, докато на постоянно затревените площи е регистрирано намаление – с 31.8%.

През 2015 г. във всички общини на област Ямбол е регистрирано увеличение на цената на земеделска земя спрямо предходната година. Най-високо е увеличението в община Болярово – 602 лв. на декар, или 35.3%. Следват община Ямбол – 902 лв. на декар, или увеличение с 22.1%, община Стралджа – 681 лв. на декар, или увеличение с 21.6%, община Тунджа – 898 лв. на декар, или увеличение с 19.7%, и община Елхово – 628 лв. на декар, или увеличение с 15.0% спрямо предходната година.

През 2015 г. в област Ямбол средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 33 лв., което е с 3.1% повече спрямо 2014 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за постоянно затревените площи – с 32.3%.

През 2015 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Тунджа – 36 лв., и община Стралджа – 35 лева. По-ниска е аналогичната цена в общините Ямбол – 32 лв., Елхово – 28 лв., и Болярово – 21 лева.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в общините Елхово, Тунджа и Болярово, докато в общините Ямбол и Стралджа е регистрирано намаление.

About the Author :