Средната цена на земеделската земя в Ямболско достигна 864 лв./дка за 2019 г.

Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 864 лв., което е с 6.5% повече в сравнение с 2018 година, съобщават от Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”. Цената на постоянно затревените площи се увеличава над 3 пъти (табл. 1).

Средни цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол по категории за използване на земята през периода 2014 – 2019 година (Лв./дка)

Категории на земята 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ниви 633 785 858 969 811 864
Овощни насаждения 572 694 770 # # #
Лозя 272 441 349 # # #
Постоянно затревени площи 481 328 218 213 270 1000

„ # “ – прекъснат ред

Област Ямбол е на 16-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2019 година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област Перник.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Ямбол  – 998 лв. на декар. След нея са общините Тунджа – 944 лв. и Стралджа – 911 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в общините Болярово – 677 лв. и Елхово – 635 лв. на декар. 

Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол достига 39 лв., което е с 5.4% повече спрямо 2018 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е със 109.1% по-висока спрямо предходната година (табл. 2). 

  1. Средни цени на рентата на земеделска земя в област Ямбол по категории за използване на земята през периода 2014 – 2019 година (Лв./дка)
Категории на земята 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ниви 32 33 34 37 37 39
Овощни насаждения 41 13 41 # # #
Лозя .. 19 44 # # #
Постоянно затревени площи 18 24 23 17 11 23

„ ..“ – конфиденциални данни.

„ # “ – прекъснат ред

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Ямбол – 47 лева. След нея са общините Тунджа – 45 лв. и Стралджа – 41 лева. Най-ниска е цената за наем/аренда на един декар ниви в общините Елхово – 33 лв. и Болярово – 23 лева.

About the Author :