Средната цена на декар земеделска земя в Ямболско е 788 лв. през 2018 г.

1330682046Средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол през 2018 г. достига 788 лв., което е с 18.4% по-малко в сравнение с 2017 година, информират от Националния статистически институт. Спрямо предходната година през 2018 г. намаление е отчетено в цената на нивите – с 16.2%. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 26.6% .

Средната цена на сделки с ниви през 2018 г. в Ямболско е 811 лв., докато година по-рано е била 969 лв. Именно през 2017 г. е достигната най-високата цена на нивите в областта за периода 2011-2018 г. Средната цена на постоянно затревените площи през 2018 г. е 270 лв., което е с 57 лв. повече, сравнено с предходната година.

Област Ямбол е на 15-то място в страната, по цена на земеделската земя през 2018 година. Най-висока цена на земеделската земя е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област София.

През 2018 г. най-висока e цената на земеделската земя в община Тунджа  – 1 007 лв. на декар. След нея са общините Ямбол – 1000 лв. и Стралджа – 932 лв. на декар. Най-ниска е цената на земеделската земя в общините Болярово – 571 лв. и Елхово – 525 лв. на декар.

През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Ямбол остава същата – 37 лв. Спрямо предходната година рентата на нивите също остава непроменена – 37
лв., докато на постоянно затревените площи намалява с 35.3%.

Област Ямбол е на 14-то място в страната по цена на рентата за земеделската земя.

През 2018 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в общините Тунджа и Ямбол, съответно 41 лв. на декар. По-ниска е средната цена на рентата в общините Стралджа – 38 лв., Елхово – 31 лв., и Болярово – 20 лв. на декар.

About the Author :

Leave a reply