Средната стойност на фактурите при битовите клиенти на EVNБългария за декември 2015 г. е с 12% по-ниска спрямо година по-рано

evnСредната стойност на фактурите при битовите клиенти на EVN България в Югоизточна България за декември 2015 г. е с близо 12% по-ниска спрямо година по-рано. Според данните на дружеството средната фактура за консумирана електроенергия за декември 2015 г. е 53,99 лв. (с ДДС), докато средната стойност на фактурите за декември 2014 г. е била 61,30 лв. (с ДДС). Данните на EVN България сочат, че средното потребление на електричество през декември 2015 г. е било 295 киловатчаса, което е по-малко с 40 квтч. спрямо средното потребление за декември 2014 г. –  335 киловатчаса.

При сравнение с ноември 2015 г. се забелязва леко завишение на потреблението през последния месец на 2015 г. През ноември 2015 г. средната консумация е била 268 киловатчаса, а средната фактура – 49,22 лв. (с ДДС).

Фактурите, които в момента са на каса, не включват потреблението по коледните и новогодишните празници, което традиционно се заплаща с фактурите, излизащи в края на януари и началото на февруари.

По време на празничните и почивни дни сътрудниците на EVN България отчитаха показанията на електромерите по редовен месечен график, спазвайки правилата за измерване. Освен потреблението в посочените средни стойности за фактури следва да се има предвид и промените в цените на електроенергията през последните 12 месеца.

EVN България напомня, че посочените стойности на потребление и фактури са средноизчислени, поради което не могат да се отнесат автоматично към всеки един конкретен клиент, чиято консумация на електроенергия е индивидуална и зависи както от степента му на енергийна ефективност, така и от профила на потребление.

EVN България напомня, че, особено през зимата, важно значение за консумацията на електроенергия и респективно за размера на фактурите, имат следните фактори:

  • режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
  • състояние на жилищната сграда/имот
  • налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
  • външна температура: понижението на външната температура с 1°C увеличава потреблението на енергия за отопление с между 6 и 10%
  • вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
  • брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др. 

Важно за всеки клиент е периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

EVN България напомня, че във всяка фактура за електроенергия, издавана от дружеството, се съдържа конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.

 

About the Author :