Средната работна заплата в Ямболско достигна 707 лв.

9001По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2016 г. намаляват с 0.8% спрямо края на март 2016 г., като достигат до 32.4 хил. души. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3% (6.9 хил.), a в частния сектор – с 0.7% (25.4 хиляди).

В сравнение с юни 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 1.2%. Наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3%, a в частния сектор – с 0.9%.

През второто тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2016 г. с 4.6% (до 707 лева). В частния сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 5.4% (до 685 лв.), а в обществения сектор – с 1.6% (до 786 лева).

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства със 7.6%, съответно в частния сектор увеличението е с 8.6%, а в обществения – с 4.5% (фиг. 1).

9002В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2016 г., област Ямбол се нарежда на 22-ро място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 1 279 лв., а най-ниска – в областите Видин – 659 лв., Кюстендил – 670 лв. и Благоевград – 671 лв. (фиг. 2).

About the Author :