Средната месечна заплата в област Ямбол за четвъртото тримесечие на 2018 г. е 950 лева

991-ratio-pariСредната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2018 г. е 939 лв., за ноември – 944 лв., и за декември – 968 лева, информират от Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата е 950 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 5.5% и е с 221 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 033 лв., а в частния – 926 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Добивна промишленост“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 2.7%, а в частния – със 17.0%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г., област Ямбол е на 11-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 582 лв., София – 1 144 лв. и Стара Загора – 1 132 лв., а най-ниско в областите Видин – 763 лв., Благоевград – 771 лв. и Кюстендил – 805 лева.

About the Author :

Leave a reply