Средната заплата в Ямболско расте леко напук на Ковид – кризата, в обществения сектор доходите са с над 15 % повече, в частния – само с 2,8 %

Ямбол, 6.10.2020 г.

Средната работна заплата в Ямболска област  през второто тримесечие на 2020 г. расте леко напук на Ковид –кризата, става ясно от данните на отдел „Статистически изследвания“ – Ямбол. Тя е достигнала средно 1034 лв., което е с 27 лв. повече спрямо предходното тримесечие.

За полугодието април е бил месецът с най-ниска средна заплата в региона – тогава тя е била  993 лв., докато през всички други месеци е надхвърляла границата от 1000 лв.

От статистиката съобщават още, че средната работна заплата за второто тримесечие в размер на 1 034 лв. се увеличава с 2.7 % спрямо предходното тримесечие, а  спрямо същия период на предходната година – с 6.7%. Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол е с 303 лв. по-ниска от средните доходи за страната

В обществения сектор в Ямболска област получават средно 1 266 лв., а в частния – 953 лева (фиг. 1).

Статистиката показва ясно и как доходите в частния сектор почти не помръдват. Средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 15.5% спрямо предходното тримесечие, а в частния сектор – само с 2.8%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г., област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 822 лв., Враца – 1 280 лв. и София – 1 247 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 886 лв., Видин – 916 лв. и Силистра – 938 лева.

About the Author :

Leave a reply