Средната заплата в Ямболско примърда до 610 лв.

BiznesС леко увеличение от 5 лв. средната заплата в Ямболска област примърда до 610 лв., което отреди на региона ни 24 място сред 28-те области в страната. Това показват предвателните данни на националната статистика за третото тримесечие на 2014 г.
На национално ниво средните доходи падат със 7 лв. – от 674 лв. през второто тримесечие, на 667 лв. през третото. Този наблюдаван лек спад в почти всички области позволява нашият регион да примърда с едно място напред в негативната класация по доходи, защото през второто тримесечие със средна заплата от 605 лв. сме били на 25 място.
Зад нас през третото тримесечие останаха само областите – „вечният изоставащ” Видин с 564 лв. средна заплата (със 7 лв. по-малко от предходното тримесечие), Благоевград – 583 лв., Кюстендил 599 лв. и Перник – 606 лв.
На първо място драстично се откроява столицата със среден доход от 1070 лв., което е с 11 лв. по-малко от предходните три месеца. В първата петица за третото тримесечие всички региони бележат спад на средната работна заплата. На второ място е Враца с 829 лв. (с 24 лв. по-малко в сравнение с второто тримесечие), трети по доходи са Стара Загора – с 820 лв. (с 18 лв. намаление), на четвърто място е София област с 818 лв. Това са и четирите области, които имат среден доход, надвишаващ границата от 800 лв. Петата по доходи област – Варна има средна работна заплата от 788 лв. ( с 1 лв. намаление).
Изненадата в доходната класация през третото тримесечие е Разград. С леко увеличение от 5 лв. средната заплата в Ямболска област примърда до 610 лв., което отреди на региона ни 24 място сред 28-те области в страната. Това показват предвателните данни на националната статистика за третото тримесечие на 2014 г.
На национално ниво средните доходи падат със 7 лв. – от 674 лв. през второто тримесечие, на 667 лв. през третото. Този наблюдаван лек спад в почти всички области позволява нашият регион да примърда с едно място напред в негативната класация по доходи, защото през второто тримесечие със средна заплата от 605 лв. сме били на 25 място.
Зад нас през третото тримесечие останаха само областите – „вечният изоставащ” Видин с 564 лв. средна заплата (със 7 лв. по-малко от предходното тримесечие), Благоевград – 583 лв., Кюстендил 599 лв. и Перник – 606 лв.
На първо място драстично се откроява столицата със среден доход от 1070 лв., което е с 11 лв. по-малко от предходните три месеца. В първата петица за третото тримесечие всички региони бележат спад на средната работна заплата. На второ място е Враца с 829 лв. (с 24 лв. по-малко в сравнение с второто тримесечие), трети по доходи са Стара Загора – с 820 лв. (с 18 лв. намаление), на четвърто място е София област с 818 лв. Това са и четирите области, които имат среден доход, надвишаващ границата от 800 лв. Петата по доходи област – Варна има средна работна заплата от 788 лв. ( с 1 лв. намаление).
Изненадата в доходната класация през третото тримесечие е Разград.
Той се нарежда на шесто място със 739 лв., което е 55 лв. увеличение спрямо предходното тримесечие. На седмо място е Пловдив със 727 лв. Само седем са областите които имат доходи над границата от 700 лв. Всички останали 18 области се разполагат в диапазона от 606 до 686 лв.
Осмата по средни възнаграждения област е Русе – 686 лв., на девето място е Габрово – 680 лв. и едва на десето място е Бургас – 672 лв.
Нашият Югоизточен регион се нарежда на трето място по доходи в страната със 709 лв. – първенец в него е Стара Загора, а ние сме на дъното. Съседен Сливен има средна работна заплата от 631 лв.
Отчетените от статистиката средни доходи изглеждат недостижими за някои, защото масовата заплата в Ямболско се движи между 400 и 500 лв., като преобладаваща е по-скоро долната граница. Тези доходи обаче в същото време показват и една сива икономика, защото все още е масова практиката повечето от работниците да се осигуряват на минимален праг, а реално получаваната заплата да е над него. Това в най-голяма степен важи за сезонните работници по морето и затова на пръв поглед е изненадващо 10-то място на Бургас със среден доход от 672 лв., но то доказва точно ръстът на сивата икономика, който избуява точно в моменти на криза.

Диана Иванова

About the Author :