Средната заплата в Ямболско не прескочи 600 лева

DSCN4538Средната заплата в Ямболска област не успя да прескочи границата от 600 лв. през последното тримесечие на 2013 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт. Средният доход от 597 лв. ни отрежда 23 място сред 28-те области, същото на което бяхме и през предходното тримесечие. Зад нас остават вечният последен – област Видин с доход от 538 лв., Благоевград – 575 лв., Хасково – 582 лв., Перник – 589 лв. и Смолян – 591 лв.
Повече от минимална работна заплата (през декември тя беше 310 лв.) – 331 лв. ни дели от средната работна заплата за страната, която е 828 лв. Подоходното разделение в страната обаче става все по-голямо, защото реално само столицата има доход по-висок от средния за страната и точно нарастването на доходите там вдига този икономически показател.
През последното тримесечие на 2013 г. в София – град са получавали средно 1138 лв. На второ място по доходи е област Враца със средна заплата от 825 лв., което е доста смущаващо, защото реално разликата между първия и втория по доходи започва драстично да нараства – една минимална работна заплата.
На трето място е област Варна със средно възнаграждение от 817 лв., следвана от Стара Загора – 806 лв., София – област – 792 лв., Бургас – 719 и Пловдив – 708 лв. Това е първата седмица по доходи, които надвишават границата от 700 лв. През последното тримесечие на 2013 г. в първата десетица по доходи влизат и Габрово – 692 лв., Търговище – 672 лв. и Шумен – 665 лв.
Интересно е, че през предходното тримесечие разместването между първите седем по средна работна заплата е било доста сериозно. Първото място е безспорно и не се нуждае от коментар – София – град с доход за третото тримесечие на 2013 г. от 1039 лв., на второ място е била област Стара Загора с възнаграждение от 788 лв., трета е била Враца – 744 лв., четвърта – София област със средна заплата от 773 лв., пета е Варна – 771 лв., шеста – област Пловдив – 679 лв. и седма – Бургас – 670 лв.
Спрямо предходното тримесечие заплатата в Ямболско се е повишила с 18 лв. Ако направим сравнение с тези области, които остават зад нас по доходи, ще видим, че там традиционно стоят региони като Благоевград и Перник, чието население е със значително по-висок стандарт от нашия, но явно там реалните доходи остават по-скоро неофициални и вероятно затова и средните заплати са толкова ниски.
Проблемът на регион като нашия обаче си остава ниското заплащане, което ни държи в дъното не само на класацията по доходи, но и по другите икономически показатели като брутен вътрешен продукт и безработица.

About the Author :