Средната заплата в Ямболско намалява с 1,8 % през второто тримесечие на 2017 г.

8308_660_370Средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. за област Ямбол намалява спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 1.8% (до 763 лева) по предварителни данни на Националния статистически институт. В обществения сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие със 7.5% (до 901 лв.), докато в частния сектор намалява с 4.6% (до 725 лева).

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за област Ямбол нараства със 7.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 14.6%, а в частния – с 5.8%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г., област Ямбол се нарежда на 22-ро място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., а най-ниска – в областите Видин – 669 лв. и Благоевград – 706 лв.

About the Author :