Средната брутна заплата в Ямболска област се повиши с 54 лв. за три месеца

Ямбол, 19.02.2021 г.

Средната брутна заплата в Ямболска област се повиши с 54 лв. за три месеца и достигна 1126 лв. за последното тримесечие на 2020 г., показват данните на ямболския отдел „Статистически изследвания“. Заедно с получените премии в края на годината средните брутни доходи в региона са станали 1146 лв.

Подчертаваме, че става въпрос за брутни доходи, защото след осигуровките и данък общ доходо, които плаща работника (б. р. в размер на 23,78%) чистият доход става 858,24 лв.

По средни брутни доходи Ямбол се нарежда на 15-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 959 лв.; Враца – 1 360 лв. и София област – 1 330 лв. В първата десятка по доходи се нареждат и Варна – 1302 лв.; Стара Загора – 1253 лв.; Пловдив – 1247 лв.; Разград – 1227 лв.; Габрово – 1209 лв.; Кърджали – 1191 лв. и Русе – 1185. Дори и Бургас вече изостава по средна запрата и се нарежда на 11-то място с 1170 лв. Най-ниско е средното заплащане в областите Благоевград – 948 лв., Видин – 964 лв. и Смолян – 1 007 лева.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2020 г. е 1 140 лв., за ноември – 1 094 лв. и за декември – 1 143 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 126 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 5.0% и е с 311 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 433 лв., а в частния – 1 021 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Образование“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

About the Author :

Leave a reply