Стралджа инвестира над 10 милиона лева в инфраструктура

DSC05160 (1)AТази година община Стралджа  ще работи по изпълнението на обекти за над 10 млн. лв. Стойността на капиталовите разходи,  планирани в бюджета е 800 000 лв. От външни източници, национални програми и проекти общината  ще има възможност да  реализира инвестиции  за 10 млн. лв. като за 9 млн. лв. има сключени  договори. Между обектите, които предстои да бъдат финансирани, са основният ремонт на читалищата във Войника и Воденичане, изграждане на слънчеви колектори за топла вода в ДВУИ – Маленово, основен ремонт на ЦДГ – Войника, изграждане на спортна площадка в ОУ – Стралджа и др. По Програма „Красива България” предстои  ІV етап основен ремонт на сграда общинска администрация, работен проект дава надежди за превръщане сградата на бивша болница в града в Дом за възрастни хора. С целеви субсидии 233 хил. лв. ще се осигурят ремонти на общински пътища Воденичане-Иречеково, Джинот-Чарда-Зимница, Александрово- Поляна, път за Маленово и др. Предвидено е проектиране за изграждането на площадка за зимно поддържане между Стралджа и Воденичане. Според инж. Радостина Василева, нач. отдел „ТСУ” подготвения проект за ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в Зимница по ОП ”Околна среда” е шанс за постигането на една мечта. През годината ще продължи изпълнението на проекта за социално включване от 0-7 годишна възраст, който засяга ЦДГ в Лозенец, Зимница и основното училище в Стралджа. Два са проектите на трансгранично сътрудничество, които ще продължи да изпълнява общината през 2014 г. – за изграждане на фотоволтаично осветление  по главните улици на Стралджа, Лозенец, Зимница, Воденичане и изграждане на покрит канал  Стралджа. Текат процедури по подписания договор миналата година  по ПРСР за реконструкция водопроводна мрежа с. Воденичане   и  изграждане пътища в Стралджа – Атолово, Воденичане – Джинот. Пролетта се очаква старт на реалните строителни работи. Много важно за Стралджа е осигуряване финансиране по проект към Програмата „ПИП” към Министерство на финансите за изграждане на общински пазар. Проектът вече е представен в областна администрация.

Надя Жечева

About the Author :