Спортът срещу агресията

IMGP6859aВъв връзка с предстоящият 17 май – Ден на българския спорт – Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово организира няколко спортни мероприятия.  Председател на МКБППМН е зам-кметът Нина Терзиева, а секретар – Милена Манолова. Мероприятията са планирани  в периода 22.04.-16.05.2014 г. и са под мотото «Спортът срещу агресията». Началото им бе поставено с поход и спортни игри с всички ученици от СОУ « Д- р Петър Берон». Походът се състоя на 22 април – Международния ден на земята, а идеята бе посрещната с радост от всички деца. Особено вълнуващи за тях бяха разнообразните спортни игри, състояли се в крайградския парк.На 23 април, в двора на боляровското училище пък започна турнира по стрийтбол. В първия ден в борбата между 7 «а» и 6 клас, заслужени победители станаха по-големите ученици. Състезанията в турнира ще продължат до 25 април, а ученическият турнир по футбол ще е в периода 28-30 април. На 8 май ще е състезанието по лека атлетика – спринт от 50 м, а последното спортно мероприятие ще е на 16 май 2014 година. Най-добрите във всяко състезание ще бъдат наградени. Наградите са осигурени от Местната комисия за барба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

About the Author :