Спортен празник в детската градина в навечерието на Димитровден

IMGP6053На 25 октомври 2017 г., в навечерието на Деня на град Болярово – Димитровден, в детската градина бе организиран спортен празник по проект „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“ (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове).

На празника, освен родители, гости бяха заместник-кметът на община Болярово и ръководител на проекта Нина Терзиева, общинският съветник Янко Анев и Десислава Кичукова, част от екипа на проекта.\

Всички костюмчета и съоръжения за този празник на децата са осигурени от този функциониращ проект.

Спортните си умения показаха децата и от двете групи и заслужиха бурните аплодисменти и доволните усмивки на гостите. По-големите от група „Мики Маус“, откриха своите спортни игри със забавен и артистичен танц – зумба. Техните любими и грижовни учителки – Надя Ставрева и Стоянка Христова, бяха също в унисон с тях – с цветовете на костюмите по проекта и същите шапки. Красиви бяха дечицата в синьо и зелено и много бързи и съобразителни и в двете игри. Затова и всеки получи „златен“ медал от заместник-кмета и ръководител на проекта госпожа Нина Терзиева. Със забавна игра и танц за сбогуване си тръгнаха по-големите, за да отстъпят спортната площадка на по-малките от група „Буратино“.

Най-малките се справиха също отлично и в двете игри и също бяха аплодирани за своето старание и усилията на учителките си – Стоянка Гочева и Стоянка Гръкова.

Артистичните танци на децата от група „Мики Маус“ ще имат възможност да видят всички жители и гости на града на сцената в центъра на града на 26 октомври – Димитровден.

IMGP6009 IMGP6012 IMGP6013 IMGP6032 IMGP6035 IMGP6042 IMGP6052 IMGP6071

 

About the Author :