Спортен лагер на БЧК „Спасител на бъдещето“

4От 9 до 14 септември 2018г. в Националния учебен център на БЧК в град Созопол се проведе спортен лагер “Спасител на бъдещето”. Участници в него бяха  младежи на възраст 13-17г. – победители от Националните турнири по водно спасяване, организирани от БЧК в градовете Благоевград, Велико Търново и Варна през 2018 г.

В обучителната програма бяха включени теми свързани с историята и възникването на Международното червенокръстко движение и БЧК, принципите и приоритетните дейности на най – голямата хуманитарна организация, ролята на доброволците и доброволчеството, като процес. Организираха се дискусии и упражнения свързани с  водната безопасност, основните причини за инциденти във и около водата и се демонстрират техники по оказване на помощ и самопомощ и самопомощ при воден инцидент.

6Важна част от практическата ангажираност на младите бъдещи спасители бе да се запознаят със състезателните дисциплини и стандарти, възприети от Международната федерация по водно спасяване, прилагани в националните и международни турнири по водно спасяване.

Практическите упражнения и състезателни игри се провеждаха на общинския плувен басейн и на плажа в град Созопол, където младежите имаха възможност да оттренират спасителни техники и стратегии при удавяне на плувен басейн, прилагайки правилните техники и подходи към пострадал във водата, отборни щафетни дисциплина по водно спасяване в открити води. Ползването на тренировъчни манекени и спасителните средства, като част от тренировъчния процес, допринесе за оттрениране на ситуации, близки до реалните, но в контролирана от треньорския екип среда.

Организираният за поредна година спортен лагер на БЧК “Спасител на бъдещето” е своеобразна награда за младежите – победителите в националните турнири по водно спасяване, който дава нова посока за развитие на младите хора в областта на спорта. Показа път, който може да бъде извървян с приятели, които ти дават енергия, сила и увереност, че можеш да се справиш.

Обученията и тренировките се проведоха от екип високо квалифицирани обучители на БЧК: Йордан Иванов, Димо Вълев, Добриела Праматарова и д-р Иван Янакиев.

Екипът и участниците в спортен лагер „Спасител на бъдещето“, изразяваме искрената си благодарност към ръководството на общинската администрация  на община Созопол и на г-н Койчо Коев – директор на Националния учебен център на БЧК за предоставените прекрасни условия за обучение, тренировка и цялостен престой.

7 8 9 10

 ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ

 

About the Author :

Leave a reply