Спортен клуб по борба и самбо свиква общо събрание

Управителният съвет на  СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА И САМБО –  гр. Ямбол  свиква ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА   СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА И САМБО гр. Ямбол, на основание чл. 20, ал.1. и 2 от ЗЮЛНЦ от Устава и Решение на УС, протокол № 4 /11.12.2020 г. на  14. 01. 2021 г. от  17. 00 ч.   в сградата на  спортна зала „Диана” –  гр. Ямбол.

 

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на СК “Борба и самбо“ гр. Ямбол за  2020 г.
  2. Приемане на Финансовия отчет на Клуба за 2020 г.
  3. Утвърждаване на проекто-бюджет за 2021 г.
  4. Промяна в Устава на СК Борба и самбо гр. Ямбол.
  5. Избор на ново ръководство на Клуба
  • Управителен съвет
  • Председател

 

 

                                                       СК ПО БОРБА И САМБО  ГР. ЯМБОЛ

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Теньо Тенев)

About the Author :