Според статистиката наетите лица в Ямболска област са 28 500

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол са 28.5 хиляди към края на септември 2021 г., показват данните на Националния статистически институт. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават – с 3.0%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 21.5 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 1.0%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор – с 3.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2021 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.7% и „Образование“ – 9.3%.

About the Author :