Споразумение за обществен ред и сигурност

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и началникът на Районно управление „Полиция” – Тунджа гл. експерт Марко Бумбаров подписаха Споразумение за обществен ред и сигурност. Споразумението е в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2014-2015 г. и с цел повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в община „Тунджа”. В съответствие с модела „Полицията в близост до обществото” ще се предприемат съвместни действия и прояви по противодействие на битова престъпност и опазване на публичното имущество, превенция на престъпността сред деца и младежи, опазване на селскостопанското имущество. Ще продължи работата по засилване на патрулната дейност в тъмната част на денонощието и съгласуване на схемите за патрулиране, както и осигуряване на полицейско присъствие в периферните населени места. В Споразумението се предвижда поетапно изграждане, от страна на общината, на системи за видеонаблюдение с цел намаляване риска от престъпления и нарушения на обществения ред, както и подпомагане на разкриването им. Набелязани са и конкретни съвместни дейности с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, сред които засилени проверки в питейни и увеселителни заведения, програми за здравно образование, превенция на детската агресия и насилие в училище и на улицата, изграждане на умения за безопасно общуване в Интернет. Ще продължи добрата практика на изнесени съвместни приемни на представители на общинското ръководство и РУП по населени места. При подписване на Споразумението присъстваха секретарят на община „Тунджа” Андон Кръстев – председател на Местната комисия по обществен ред и сигурност и старши инспектор Иван Иванов – началник група „Охранителна полиция” към РУП – Тунджа.

Жана Николова

About the Author :