Споделен опит

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДелегация на Холандски червен кръст от област Ривиеренланд посети Ямбол от 8 до 14 май 2014 г. Това е пореден етап от съвместните дейности по Споразумение между двете нациоанлни дружества на Червения кръст. Делегацията се състоеше от осем младежи и двама ръководители.

На 9 май в залата на БЧК – Ямбол бе организирана пресконференция с участието на местните медии за представяне на основните цели и съвместни дейности, планирани от двете национални дружества на Червен кръст. Жанет ван Кеулен, една от ръководителите на делегацията даде кратко интервю за Споразумението за сътрудничество между ХЧК и БЧК и предстоящите дейности в Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAАнастасия Плочева, доброволец на БМЧК – Ямбол презентира пред холандската делегация структурата и функциите на клуб на БМЧК, представи и органограма на младежката организация. Доброволците от БМЧК запознаха младежите от Холандия с  дейностите, които реализират клубовете в област Ямбол – организационна; здравна просвета; социално – помощна; фондонабиране; връзки с други организации и партньорства.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 10 май представителите от ХЧК посетиха ОУ „Димчо Дебелянов” в Ямбол и участваха в обучение проведено по метода „Връстници обучават връстници” на тема „Психосоциална подкрепа”, обучител бе Пламена Куршумова, доброволец на БМЧК.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСледобед в залата на БЧК – Ямбол се проведе обучение на темата „Здравословен начин на живот и здравословно поведение”. Обучител бе Даниела Иванова – зам. – областен координатор на БМЧК. В обучението освен младежите от Холандия и България участваха и деца от Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – Ямбол.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСлед представянето на теоретичната част по гореспоменатата тема, всички участници в обучението бяха разделени в малки групи. Всяка група имаше задача да организира информационна кампания свързана с темата „Здравословен начин на живот”, като напише цел, дейности, мото и отговорници на кампанията. Групите работиха самостоятелно в продължение на 45 минути след което представител от всяка група презентира груповата работата пред всички участници в обучението.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 11 май от 9,30 часа в центъра на града пред НЧ „Съгласие” се проведе хепънинг за популяризиране на методите на здравословния начин на живот и здравословно поведение с участието на деца от ЦНСТ – Ямбол. По време на хепънинга се проведе информационна кампания на специално обособена шатра, обозначена със знака на ЧК, където доброволци на БМЧК и младежи от ХЧК разпространяваха информационни материали с полезна информация и съвети свързани със здравословното хранене. Успоредно се провеждаха и забавни игри – „Не се сърди човече”, „Плодовете са полезни” и др. Целта бе да се покаже, че спортуването е много важно, за да сме здрави.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 12 май делегацията от ХЧК посети Созопол и Център за обществена подкрепа на БЧК там, където се запозна с реализираната дейност от центъра до момента. След срещата групата разгледа историческите забележителности в стария град.

На 13 май делегацията посети НС на БЧК – София и участва в работна среща, организирана от Дирекция „Международно сътрудничество и програми”. Срещата се проведе в зала „Варна”, участваха Светослав Русев, и.д на Дирекция „Международно сътрудничество и програми”; Деница Баръмова, и.д. Дирекция „БМЧК”; Кристиян Пеняшки, председател на БМЧК; инж. Митко Филипов, директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол; Герасим Григоров, щатен специалист от Дирекция „БМЧК”; Гергана Георгиева – щатен специалист по младежка дейност в БЧК – Ямбол. Работната среща се водеше от Кристиян Пеняшки, който представи дейностите на младежката организация на национално ниво.

Направен бе кратък анализ от С. Русев на реализираните дейностите по Споразумението между двете национални дружества на Червения кръст до момента.

Представителите на двете хуманитарни организации си изказаха взаимни благодарности за ползотворния младежки обмен и декларираха готовност за съвместна работа занапред.

Гергана Георгиева

About the Author :