Спират провеждането на традиционния пазар в Болярово

ЗАПОВЕД

№ РД-5- 153/17.03. 2020 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с обявеното извънредно положение на Народното събрание на Република България с Решение от 13.03. 2020 г. и Заповед №РД-01-124/13.03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

Преустановява се провеждането на традиционния пазар в четвъртък в град Болярово до второ нареждане.     

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Участък Полиция в гр. Болярово.

Настоящата заповед да се сведе до длъжностните лица за сведение и изпълнение.

ХРИСТО ХРИСТОВ

Кмет на община Болярово

About the Author :

Leave a reply