Спешни мерки срещу болестта „син език“

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни бяха обсъдени по време на откритото разширено заседание на Епизоотичната комисия в община „Тунджа“. Д-р Стоян Колев – началник отдел Здравеопазване на животните към Областна дирекция по безопасност на храните-Ямбол и д-р Величко Петков – официален ветеринарен лекар за Община „Тунджа“ запознаха кметовете и кметските наместници със Заповедта на изпълнителния директор на БАБХ за прилагане на ваксина срещу болестта син език по говеда и овце.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбърнато беше внимание, че ваксинацията е задължителна и обхваща цялото поголовие от говеда и овце на възраст над три месеца във всяко населено място. В тази връзка е и изискването всички животни да имат индивидуална идентификационна марка. Собствениците са длъжни да предоставят на регистрираните ветеринарни лекари всички подлежащи на ваксина говеда и овце. За извършената ваксинация се съставят съответни списъци и протоколи, съдържащи саморъчен подпис на стопанина на ваксинираното животно и заверени от кмета или кметския наместник на населеното място и от официалния ветеринарен лекар.

Не се разрешава движение на животни – покупко-продажба и преместване на животни до приключване на ваксинацията, с изключение на такива, предназначени за незабавно клане.

Собствениците, отглеждащи говеда и овце, уведомяват регистрираните ветеринарни лекари за всеки случай на смъртност и влошено здравословна състояние на ваксинираните животни.

Процедурата по безплатната ваксинация стартира в страната от 01.03.2015 г. За населените места от Община „Тунджа“ ще бъде разработен специален план-график, който ще бъде предоставен своевременно на кметовете и кметските наместници с цел информиране на стопаните по селата.

Заболяването „син език” не е опасно за хората, но може да нанесе големи стопански загуби за животновъдите.

 

About the Author :