Специализиран научен подход към агресията сред децата

20Интересно и ползотворно двудневно обучение по проект „Детско и младежко участие“ (Модул 2.) се проведе на 23-24 март 2016 г. В него взеха участие учителите и директорите от ОУ „Стефан Караджа“ и СОУ „Д-р Петър Берон“- община Болярово. Присъства и директорът на ЦДГ „Здравец“ Калина Гюрова.

Към всяка от темите лекторите от фирма „Кавангард“ – гр. София (Радостина Петрова и Илиана Чукова) освен теоретичната част използваха като методи дискусията и практическите упражнения. Всички разгледани презентации бяха подчинени на основната тема: „Превенция на училищното насилие и агресия“. След встъплението на госпожа София Минева, организатор на това обучение, беше излъчен видеофилм, свързан с основните проблеми, разгледани през първия ден: „Подходи за превенция на училищната агресия“; „Програми, проекти и инициативи, насочени към превенция на прояви на агресия и насилие над деца и младежи“; „Конфликтите в училище – причини за възникване и диагностициране“; „Трансформация на конфликти“. Присъстващите педагози имаха възможност да се запознаят с нови психологически изследвания в помощ на пряката и работа – с цел своевременното туширане на възникващи конфликти, резултатите от които будят основателна тревога. Изяснени бяха психологическите мотиви за възникване на агресия и омразата като последица от нея. При жертвите понякога се наблюдава и появата на автоагресия, последиците от която се оказват фатални в някои случаи. Агресорът обикновено се чувства герой в собствените си очи, като същевременно възпитава агресори.

10През втория ден (24 март) продължи разглеждането на въпроси, свързани с тормоза и агресивното поведение. След дефиниране на понятието „тормоз“ бяха разяснени неговите разновидности: физически, вербален, индиректен (социален) – към него спада т.нар. кибертормоз (чрез изпращане на sms-и, чрез Интернет – атаки и т.н.). Затова подрастващите трябва да се науча да различават здравословните от нездравословните приятелства.

Интерес предизвикаха и лекциите: „Партниране между семейство и училище“; „Ролята на учителя за формиране на позитивен климат в класа“. Те бяха придружени от видеоклипове, които не просто навеждат към размисъл, но и подсказват идеи за излизане от проблемни ситуации, свързани с някои прояви  в училище.

13 (1)Решаване на интересни казуси, ролеви игри, дискутиране на разглежданите въпроси – всичко това съпътстваше обучението. С интересни коментари и разсъждения се включваха често Димитър Дичев, Дянка Андонова, Мария Драганова и други педагози от училището н Стефан Караджово. Техните изказвания бяха изключително съдържателни!

Свои впечатления споделиха и Н. Танева, М. Манолова и В. Гаджуров от СОУ „Д-р Петър Берон“.

15 (1)Накрая на участниците беше раздадена специализирана научна литература  – в помощ на пряката им възпитателна работа с подрастващите. Закривайки форума, госпожа Минева благодари и на обучителите, и на обучаваните за участието.

19 18

 

 

 

About the Author :