Социалната политика на „Тунджа” – интерес за представителя на Световната банка за България

???????????????????????????????На 21 юни 2016 година, на посещение в община „Тунджа“ бе г-н Тони Томпсън – постоянен представител на Световната банка за България, Чехия, Словакия, Европа и Центрaлна Азия.

На срещата присъстваха кметът на общината Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Димитров, началникът на отдел „Образование и предучилищна подготовка“ – Добринка Ангелова и представители на Местната активна група – Кина Асенова, Ангелинка Иванова и Анка Георгиева.

???????????????????????????????Визитата бе провокирана от добрата и успешна социална политика на общината, изразяваща се в отмяната на таксите за всички деца в детските градини и яслените групи, както и осигуреното безплатно обедно хранене на всички ученици от общината, което няма аналог в национален мащаб.

По време на официалната среща кметът Георгиев представи пред госта дългогодишния опит на общината в социалната и образователна политики, които са се доказали като добри практики в национален мащаб. Кметът коментира основните постижения и предизвикателства, както и бъдещите насоки за развитие на община „Тунджа“.

Георги Георгиев подчерта, че община „Тунджа“ води стимулиращи политики спрямо своите жители. Доказателство за това е отмяната преди 5 години на таксите в детските градини за 5 и 6-годишните деца, а за останалите нейното намаление наполовина, а от септември 2015 година и окончателното им премахване, което от своя страна е довело до повишението на приема на деца в детските градини почти на 100% и увеличение на яслените групи на територията на общината.

Всички тези условия, осигурени от община „Тунджа“, неминуемо доведоха и до други подобрения – разкриване на нови детски групи, за да се отговори на потребностите на родителите от населените места.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев акцентира върху това, че най-важна е социализацията на децата още от най-ранна детска възраст.

Г-н Тони Томпсън – представител на Световната банка за България, сподели, че община „Тунджа“ показва лидерство и е първенец в политиката, която провежда по отношение на ранната детска грижа и предучилищна подготовка.

В рамките на визитата, осъществена на 21 юни, представителят на Световната банка за България посети Група “Пчелички“ към ОДЗ „Изворче“ в с. Хаджидимитрово. Там гостите бяха посрещнати от децата с вълнение и песни, а малката Даниела дари на г-н Томпсън книжка на приятелството.

Втората дестинация от посещението на групата бе сградата на Основно училище „Св. Св. Кирили и Методий“, с. Дражево. Директорката на учебното заведение – Марина Николова, запозна гостите с материалната база и условията, при които се обучават учениците. Те разгледаха компютърната зала, кабинетите и класните стаи. В столовата се запознаха с условията за обедно хранене на учениците, при целодневна организация на учебния процес.

Финалът на официалната визита бе в Обединено детско заведение „Изворче“ в село Кабиле, където децата поздравиха своите гости с песен, а малката Симона подари на г-н Томпсън кукерска маска, изработена от децата. Гостите се запознаха с условията за отглеждане на децата от яслената група в детската градина. Разгледаха и Общностния център за деца и семейства, изграден по проекта за социално включване, със средства на Световната банка.

В центъра се предоставят консултантски услуги на бъдещи родители, на родители и деца до 7-годишна възраст. Извършва се и индивидуална и групова социално-педагогическа работа с деца. В Общностния център има разкрит и кабинет за ранна интервенция на уврежданията.

Чрез посещенията представителят на Световната банка г-н Тони Томпсън имаше възможността отблизо и на практика да се запознае със социалната и образователна  политика на община „Тунджа”.

 

About the Author :