Социален проект дава нова роля на читалищата

DSC06443aОбщина „Тунджа” е на път да въведе нова практика в социалните услуги с новия си проект Център за обществена подкрепа в Тенево, стана ясно на първата пресконференция по проект „Насърчаване на процесите на социално включване в българското село чрез разкриване на Център за обществена подкрепа в община „Тунджа”.

Проектът е за създаване на Център за обществена подкрепа в Тенево, в който 20 деца в риск от 7 до 18 години ще получават консултативна помощ и ще бъдат насърчавани да се приобщят към общността. Новото е, че освен тримата специалисти, които ще работят с децата, в дейностите ще участва и екипът на Народно читалище „Просвета 1910 „ – Тенево, който е доказал своята инициативност и ще подпомага приобщаването на децата към общността.

DSC06414aКметът на община „Тунджа” Георги Георгиев уточни, че целта на проекта е оказване подкрепа на деца от 7 до 18 години в риск и семейства в неравнопоставена житейска позиция от 12 населени места – Тенево, Маломир, Коневец, Драма, Дряново, Симеоново, Сламино, Асеново, Робово, Каравелово, Окоп, Ханово. Той изтъкна, че този проект е нова стъпка за предоставяне на интегрирани услуги за деца и надгражда опита на община „Тунджа”, придобит при осъществяване на проектите „Да пораснем заедно”, „Училище за родители” и по проектите за социално включване „Желани пространства”, които са насочени към по-малките жители на общината и техните родители.

DSC06430aПо проекта ще работят екип педагог, социален работник и психолог, които ще оказват консултативна подкрепа на децата и семействата от  рисковите общности.

Според кмета този прект ще постигне добро взаимодействие и ефективно партньорство между местната власт, читалището в Тенево, детските и учебни заведения в полза на жителите на общината.

DSC06439aТой подчерта, че това е петият социален обект, който работи в общината. Идеята на общината е след реализацията на проекта, който ще продължи 8 месеца, тази социална услуга да стане делегирана от държавата дейност, а по-далечните им намерения е да се открие и дневен център за възрастни в Маломир.

 

DSC06435aСпоред предвидените дейности по проекта в рамките на 8 месеца 20 потребители от село Тенево и от още 12 населени места на общината ще получат професионална и квалифицирана подкрепа от специалисти – социален работник, психолог и педагог. Ще бъдат реализирани дейности, насочени към ранната превенция на риска чрез комплексен подход за подкрепа и в защита на най-добрия интерес на децата и нуждаещите се семейства, като се осигурят възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие на потребителите. Ще бъде насърчено участието на целевата група в процеса на социално включване чрез развитие и подобряване на социалните им умения в групови и индивидуални програми. Проектът се реализира със съфинансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика и е в размер на 27 384,62 лв.

 

 

About the Author :