Смяна личния лекар са направили 1927 здравноосигурени в областта

zx860y484_2677538Броят на здравноосигурените в област Ямбол, сменили общопрактикуващия си лекар през периода от 1 до юни 2017 г. е  1927 човека, съобщават от Районната здравноосигурителна каса-Ямбол.  За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1140 граждани, за община Стралджа – 94, в община Тунджа 575 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 87, за Болярово – 12 и от друг здравен район нов избор са направили 19 здравноосигурени лица.

За сравнение, през месец декември 2016 г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 2237.

Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2017г.

About the Author :