Сменяме личния си лекар до 30 юни

1148229_375_282_4x3До 30 юни 2014 г. здравноосигурените могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов. Необходим е само формуляр за смяна, който може да се закупи от книжарница или да се разпечата от интернет страницата на Здравната каса. С попълнения формуляр здравноосигуреният трябва да отиде при новия общопрактикуващ лекар, като представи здравноосигурителната си книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. За пререгистрацията не е нужно здравноосигуреният да се отписва от листата на досегашния си личен лекар, защото това се извършва по служебен път от Районната здравноосигурителна каса.

В случаите, когато има нов избор на общопрактикуващ лекар старият личен лекар предоставя на новоизбрания извлечение от медицинската документация.

Здравноосигурените лица, които пребивават в друго населено място за период от един до пет месеца, могат да направят временен избор на общопрактикуващ лекар на място извън постоянното им местоживеене. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ, която се попълва от лекаря, който ще обслужва здравноосигуреното лице за периода на пребиваването му на новото място.

При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с

всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. Лекарствените средства, които хронично болните ползват за домашно лечение, ежемесечно се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а  рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК  в района, в който е упражнен временният избор. К огато здравноосигуреното лице пребивава в друго населено място за срок до 1 месец и се налага да получи медицинска помощ, може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. В такива случаи НЗОК заплаща на общопрактикуващите лекари за инцидентно оказана медицинска помощ на лица, които не фигурират в пациентските им листи. За да не заплащат гражданите нищо друго, освен потребителска такса, е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка.

About the Author :