След третото класиране за гимназиите в Ямбол са останали 47 свободни места

Само 47 свободни места са останали след третото класиране за гимназиите в Ямбол след завършен 7 клас, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование. В 17-те паралелки с общо 440 места вече са се записали 393 ученици. След първото класиране бяха закрити 4 паралелки, защото кандидатите да се обучават в тях бяха под минималния брой от 18 ученици. В Ямболска област 7 профилирани и професионални гимназии успяха да осъществят прием след завършен 7 клас за новата учебна година.  За свободните места след третото класиране се кандидатства в самите училища до 5 септември 2016 г.

Община    Населено
място
Училище име Профил / Специалност  Заявени  Записани Незаети
места
 Ямбол  Ямбол  СОУ “Св. Кл. Охридски”  Изкуства – Изобразително изкуство 26 18 8
 Ямбол  Ямбол  СОУ “Св. Кл. Охридски”  Технологичен – Информационни технологии 26 23 3
 Ямбол  Ямбол  Гимназия “Васил Левски”  Хуманитарен – Български език и литература, История и цивилизация 26 25 1
 Ямбол  Ямбол  Гимназия “Васил Левски”  Хуманитарен – Български език и литература, Информационни технологии 26 26 0
 Ямбол  Ямбол  Гимназия “Васил Левски”  Природоматематически – Английски език, Биология и здравно образование 26 26 0
 Ямбол  Ямбол  МГ “Атанас Радев”  Природоматематически – Математика, Информатика 78 71 7
 Ямбол  Ямбол  МГ “Атанас Радев”  Природоматематически – Математика, Биология и здравно образование 25 25 0
 Ямбол  Ямбол  ГПЧЕ “Васил Карагьозов”  Чуждоезиков – Английски език, Немски език 26 25 1
 Ямбол  Ямбол  ГПЧЕ “Васил Карагьозов”  Чуждоезиков – Английски език, Испански език 25 24 1
 Ямбол  Ямбол  ПТГ “Иван Райнов”  Мехатроника 26 19 7
 Ямбол  Ямбол  ПТГ “Иван Райнов”  Компютърна техника и технологии 26 17 9
 Ямбол  Ямбол  ПГИ “Г. Ст. Раковски”  Митническа и данъчна администрация 26 26 0
 Ямбол  Ямбол  ПГИ “Г. Ст. Раковски”  Икономическа информатика 26 22 4
 Елхово  Елхово  Гимназия “Св. Кл. Охридски”  Природоматематически – Математика, Английски език 26 26 0
 Елхово  Елхово  Гимназия “Св. Кл. Охридски”  Природоматематически – Информационни технологии, Математика 26 20 6

 

About the Author :