Следващото заседание по делото за изборните резултати за кмет на община Елхово е насрочено за 17 ноември

ASДнес в Административен съд – Ямбол бе даден ход на делото, образувано  по жалба на Ангел Ангелов, кандидата за кмет на община Елхово от името на местна коалиция „БСП и левицата”, в която се оспорва решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово. По време на съдебното заседание съдебният състав предяви подробна проверка на всичките 29 протокола, издадени от секционните избирателни комисии, както и на протокола на Общинска избирателна комисия – Елхово. За следващото заседание, насрочено за 17 ноември 2015 г. от 13,30 ч., съдът допусна и конституира трима свидетели, посочени от жалбоподателя. Освен това, съдебният състав задължи председателя на Общинска избирателна комисия – Елхово, до следващото съдебно заседание да представи първа и втора част на избирателните списъци от проведените избори за кмет на община Елхово.

Припомням че, в жалбата се иска отмяна на решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово като незаконосъобразно и прието в нарушение на Изборния кодекс.  В жалбата са изброени нарушения, които касаят отчитането на действителни и недействителни гласове, което, според жалбоподателя, води до различен изборен резултат. Сред посочените нарушения са несъответствия между копия на протоколите, предадени от СИК на застъпниците и тези, предадени на Общинската избирателна комисия, както и конкретни избирателни секции, в които недействителни гласове са отчитани като действителни.  Поради тези причини, жалбоподателят счита, че изборите за кмет на община Елхово са проведени при съществени нарушения на изборния кодекс. Искането е съдът да отмени Решение №157 МИ Елхово от 26.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Елхово, а резултатите от избора за кмет на община Елхово да бъдат обявени за недействителни.

About the Author :