Сключените споразумения по платформата „С Тунджа в сърцето“ са вече 37

1 (1)Кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев подписа нови 11 споразумения по одобрени проекти на кампанията за осъществяване на обществени инициативи „Заедно с Община „Тунджа“, част от платформата „С Тунджа в сърцето“. Проектите са на селата Скалица, Завой, Миладиновци, Кабиле, Чарган, Козарево, Овчи кладенец, Могила и Безмер.
Шест от одобрените проекти са на читалища, четири – на неправителствени организации и един – на детско заведение. Тематичните направления са в областите „Отдих, спорт и свободно време“, „Историческа памет и културно наследство“ и „Неформално образование и нови компетенции“. Дейностите са насочени към благоустрояване на парковете и централната част на селата, изграждане на нови музейни и етнографски сбирки, оформяне на зони за спорт и развлечение

About the Author :