Скандално е да не се изпълняват решенията на законно избрания орган на местното самоуправление в Ямбол.

M. SivkovaОбщински съвет – Ямбол реши, част от средствата натрупани в сметката на общината в Регионалната инспекция по околна среда – Стара Загора /РИОСВ/, в размер на 623 973.70 лв.,  да се изтеглят и използват за възстановяване на разходите, направени от общината за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. и рециклиране. Така поиска  кмета, но пред РИОСВ доказва по- голяма сума.

Справка на сайта на РИОСВ- Стара Загора показва, че  решението не е изпълнено и са изтеглени  748 766.07 лв., близо 125 000 лв. в повече.

Средствата, които ежегодно се натрупват в сметката, се събират от гражданите, чрез такса смет,  и се използват, приоритетно, за  изграждане на съоръжения за третиране и оползотворяване на отпадъците. Те са един „резерв“ за бюджета на община Ямбол, за решаване на проблема с изграждане на нови клетки  и съоръжения за  отпадъците. 

Директорът на РИОСВ – Стара Загора е изискал  всякакви допълнителни документи, за да докаже обосноваността на разхода и го разреши, но НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛ  с  факта, че решението на общински съвет НЕ Е за сумата 748 766.07 лв.

Защо от сметката са изтеглени повече пари, в нарушение на решението на Общински съвет- Ямбол, и защо държавните органи не се съобразяват с  решението на общински съвет е работа на контролните органи да изяснят.

http://stz.riew.e-gov.bg/Deponirane_na_otpadytsi-c213

http://www.yambol.bg/общински-съвет/документи/решения-и-протоколи/файл/23%20R17_ХХІІІ_28.09.17.htm

 инж. Мариета Сивкова

общински съветник в общински съвет Ямбол

About the Author :