Синята зона гълта близо 156 000 лв.

Челен 1Синята зона ще глътне 155 938 лв. от бюджета на Ямбол. Това е заложено в приетия общински бюджет за 2014 г. За заплати и възнаграждения на 16-те служители са предвидени 92 370 лв., което осигурява основно средно възнаграждение от 481 лв. на всеки служител. Отделно са планирани разходи от 2000 лв. за други възнаграждения и плащания на персонала и 16 535 лв. за задължителни осигурителни вноски от работодатели. Издръжката на Синята зона е в размер на 45 033 лв.
В сравнение с предходната година за този вид дейност общината е предвидила завишение на бюджета с 30 668 лв., но то най-вероятно се дължи на увеличението на персонала с 4 души, защото издръжката на дейността е увеличена само с 2293 лв.
И ако официално предвидените в бюджета средства общинска администраця няма как да скрие, то колко са приходите от въвеждането на Синята зона, явно е една от най-пазените тайни. Два пъти отправихме питане към пресцентъра на община Ямбол, но така и не получихме отговор колко са приходите от Синята зона за 2014 година, за да установим покриват ли поне разходите, заложени в бюджета.
Миналата година при старта на Синята зона на пиарите на общината им се откъсна от сърцето информацията, че за септември приходите от нея са били малко над 15 000 лв. Естествено тогава не ни беше дадена по-подробна разбивка колко от тези приходи са от почасово паркиране, колко са от собственици на автомобили, които живеят в Синята зона и трябва да плащат месечни такси, и колко са от фирми и институции, които трябва да се бръкнат със 100 лв. такса на месец за достъп на един автомобил до Синята зона. Затова не може да се направи дори и груб разчет дали наистина приходите от дейността, покриват поне разходите.
От общината естествено твърдят, че това не е целта на Синята зона, а да се разтовари центърът от паркираните автомобили. Донякъде този ефект е постигнат и хората, готови да си платят, поне има къде да паркират в центъра. В същото време обаче въвеждането на Синята зона разтовари автомобилния поток към изградените паргинги, но за съжаление създаде проблеми в други зони на града, които все още не са платени и буквално са задръстени от автомобили, собствениците на които не са готови да жертват по левче на час за платено паркиране.
Така че всеки може да си направи извода колко полезна за Ямбол е Синята зона и дали имаме нужда от нея…

Диана Иванова

About the Author :