Символично нарастване през февруари на регистрираните безработни в областта

BT1Символично нарастване със 7 души (0,2 %) в рамките на един месец се отбелязва в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда в област Ямбол през февруари 2018 г., съобщиха днес на пресконференция в Бюро по труда-Ямбол. Това не е характерно за месеца през последните години, отбелязват специалистите. Регистрираните безработни са 4 419 човека. Сравнено обаче с година по-рано – февруари 2017 г., се отчита осезаемо намаление от 1135 души или с 20,4 %.

Равнището на безработица в областта за февруари е 7,9 %, като по този показател се нареждаме на 12-то място по ниска безработица след област Хасково и пред област Добрич. Спрямо предходния месец не се отчита промяна. Спрямо февруари 2017 г. има намаление с 2 % на нивото на безработица.

В регионален мащаб равнището на безработица през февруари е най-ниско, както винаги в община Ямбол – 4,5 %, следва я община „Тунджа“ – 9,8 %. Безработицата е по-висока в общините Елхово – 14,9 %, Болярово – 17,4 % и Стралджа – 19,1 %. Спрямо януари в общините Ямбол, „Тунджа“ и Стралджа се отчита ръст на равнището на безработица, а сравнението със същия месец на  миналата година показва намаление във всички общини.

През февруари 2018 г. са заявени 321 работни места в бюрата по труда в област Ямбол, от които 302 са на първичния трудов пазар. В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте с 59, т.е. с 22,5 %.

Най-много работни места на първичният трудов пазар са обявени в отраслите: „Преработваща промишленост“-148, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 50, „Търговия; ремонт а автомобили и мотоциклети“ – 40, „Административни и спомагателни дейности“ – 18, „Държавно управление“ – 17.

Длъжностите, за които има най-много свободни работни места, са: общ работник, машинен оператор, продавач-консултант, , заварчик, работник в промишлеността, сервитьор, шивач, камериер и др.

През февруари работа са започнали 261 безработни лица, от които 216 на първичния трудов пазар. В субсидираната заетост са включени 45 човека, като 25 от тях по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а 20 – по програми и мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

About the Author :