Силни сме заедно

Красив и емоционален Празник на етносите организираха учители и деца в ОУ “Хр.Ботев” Войника. Обединени под надслов “Красиви сме, защото сме различни, силни сме , защото сме заедно!” децата представиха пред гостите от кметството, читалището, родители специално подготвена програма от песни, танци и обичаи.

В училището се обучават ученици от различни етноси – българи, роми, калайджии, англичани. Обединява ги желанието да учат, да се опознават , да се забавляват. Празникът се превърна в повод за доказване богатството на всеки от етносите и в същото време достави много настроение за участници и гости. Почти всички ученици от училището са включени в изпълнение на проекта BG 051PO001-3.1.06 “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.

About the Author :