Сигнал за състоянието на центъра на Ямбол след реконструкцията

1497947861c3ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА

ЗАЩИТА НА ЯМБОЛ ОТ КМЕТА

ТЪРСИМ ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА

Уважаеми журналисти,

Уважаеми г-н Окр. Прокурор,

През 2016г. в централна градска част в гр. Ямбол с европейски средства в размер на 6 000 000лв. се извършиха СМР „Обновяване и модернизация централна градска част“. Ако не обърнем внимание на видимо завишената в пъти сума за изпълнение, то няма как да подминен състоянието на отделните елементи на проекта: площадна настилка, трамваен път и улично осветлени. Качеството на изпълнение на обекта контрастира рязко с размера на изплатените суми за строителство. Цвета на положената настилка за по-малко от дванадесет месеца се промени от светложълтиникав в мръсно кафяв. За да корегират това неприятно визуално усещане,породено от ниското качество на вложените материали, вместо строителите странно защо с тази задача се заеха инвеститорите. Специалисти на общината грундираха , боядисаха и най-накрая лакираха тези петна. Така плочките придобиха модернистичен вид и наподобяващ заболяването едра шарка. Това е по отношение на багрите, по отношение на здравината част от тях вече се разлепиха.

Подобно е състоянието на осветителните стълбове. Вида, в който се намират напомня монтираните през 60-те и 70-те години на миналия век. За това осветление ямболските данъкоплатци заплатиха „скромната“ сума от 650 000 лв. За сравнение ще ви споменем, че преди петнадесет години за изграждане на осветление на територията на целия град общината похарчи 400 000 лв. Но тук по-интересен е начина на възлагане на тази отделна поръчка. Вместо търг, съгласно изискванията на ЗУТ, обекта бе възложен на изпълнителя на площадното пространство. Така общата сума за изпълнение нарасна на 6 650 000 лв.

Не ни е известно защо този факт бе подминат от ДНСК и впоследствие от ямболската прокуратура с мълчание. Ако този пропуск от тяхна страна е вследствие на невнимание вече би следвало да се коригират.

Със следващите редове ви насочваме вниманието към изградената имитация на трамвайната линия, напомняща тази от първите години на Трето българско царство. Същата е поразена от саморазрушение вследствие на некачествено вложени материали. В този вид пешеходците няма как да отгатнат замисълът на авторите на тази идея. Коментарът за състоянието на пейките за отдих е идентичен, поради което ще ви ги спестим.

Но, ако се успокоявате, че това е края ще останете разочаровани. Подобно на всички криминални поредици краят е в следващия брой (обект). В случая той е „Продължение реконструкцията на ул. „Раковски“ до пресечката с ул. „Ген. Заимов“. Участъка дълъг 250 м. на стойност 4 000 000 лв. Тук съвпадение намираме в изпълнителя на обекта. За да не правим анти-реклама етично не споменаваме името на фирмата изпълнител. От всичко споменато до тук се налага съмнението, че :

  1. Кмета харесва работата на фирмата Изпълнител.
  2. Фирмата Изпълнител харесва решението на Кмета.
  3. Кмета и фирмата Изпълнител харесват сумите за изпълнение.

Вероятно и тук важи правилото „на всекимо по нещо“. Ако си направим труда да анализираме направените констатации, кратките изрази,които се налагат са:

  1. Изпълнение на СМР с некачествени, нискостойностни материали.
  2. Некачествено извършени СМР.
  3. Един и същ изпълнител по нагласени критерии.
  4. Съмнение относно стойността на обектите.
  5. Замазване на възникналите дефекти, с цел отлагане във времето за гаранция.

Дали има логика в нашите разсъждения е работа на прокуратурата, работните места на която се намират на по-малко от три минути от този обект. За да им спестим и това разстояние ние им изпращаме филмов материал, доказващ написаното.

Надяваме се,      че този път няма да откажат      проверка     по този сигнал в името      на законността,     морала и професионалния ангажимент!
1497947861c2 1497947861c4 1497947861c5 1497947861c6
About the Author :