Сигнал за събаряне сградата на Старата поща

dva-obekta-v-qmbol-sa-nominirani-za-godishnite-nagradi-na-ministerstvo-na-turizma-480616До РО НСК Ямбол

инж. Таня Калудов

 

До кмета на община Ямбол

г-н Георги Славов

 

До Дирекция “Инспекция по труда” – Ямбол, ул.”Търговска” №2,

г-н Стоян Иванов

[email protected]
 

 

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: сградата на Старата поща в гр.Ямбол, ул.“Йордан Йовков“ № 2

(зад Телефонната палата)

 

Уважаема г-жо Калудова,

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаеми г-н Иванов,

 

От известно време строителни работници, без да са оборудвани с лични предпазни средства (ЛПС), усилено работят на  сградата на Старата поща в гр.Ямбол, ул.“Йордан Йовков“ № 2, която се намира в центъра на града и потока от пешеходци и автомобили в непосредствена близост до нея е сериозно голям. Самата сграда към момента вече е с премахнат покрив и се събарят стените ѝ. Няма изградена предпазна ограда около нея, която да ограничава достъпа до обекта на външни хора! Няма поставена информационна табела, каквото е изискването на НАРЕДБА № 2 ОТ 22 МАРТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ.

Поради тези причини отправяме този Сигнал за проверка загрижени за живота и здравето, както на гражданите така и на строителните работници. Настояваме да се извърши проверка от ваша страна съгласно вменените ви по закон задължения и да получим конкретни отговори на следните въпроси:

  1. Има ли одобрено и влязло в сила строително разрешение за премахване на въпросната сграда съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ)?
  2. Кое е отговорното лице за обекта по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)?
  3. Има ли одобрено и влязло в сила строително разрешение за строителство на нова сграда съгласно ЗУТ? Това строително разрешение отговаря ли на показателите за кота корниз и етажност съгласно действащия ПУП ПРЗ за ЦГЧ на гр.Ямбол?
  4. 4.      При издаване на строителните разрешения спазени ли са изискванията на НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ?


            Разчитаме на вашата бърза и експертна намеса!

            В очакване на отговора Ви до нас

С уважение: инж.Александър Петров – ПГС конструкции …………………

Борислав Пехливанов – дипломиран икономист ……………

инж.Каньо Канев – Електро инженер ……………………………..

ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции ………………..

Красимир Стойчев …………………………………………………………..

Рафаел Калдерон ……………………………………………………………..

About the Author :

Leave a reply