Сигнал за проверка за изпълнение на консултантски договор на община Ямбол

Da spasimДо Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

До и. ф. ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До КПКОНПИ

До председателя на ПП ГЕРБ

г-н Бойко Борисов

До медиите

 

 СИГНАЛ

ЗА ПРОВЕРКА

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Изпълнение на договор с КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” и окончателно разплащане по него от страна на община Ямбол в лицето на кмета Георги Славов и другите длъжностни лица, и неудържани неустойки по договор за инженеринг (проектиране и СМР) – „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”и извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ МЕДИИТЕ,

С настоящия сигнал за проверка Ви уведомяваме за станали ни известни факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в община Ямбол, срещу законите, данъчната и финансовата система на Р България.

Накратко фактите:

 1. С решение № РД/02-00657 от 28.10.2013г. на кмета на община Ямбол Георги Славов е открита процедура с наименование – „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”;
 2. В обявлението на самата поръчка са посочени ДВЕ обособени позиции: Обособена позиция 1 с наименование: „Избор на консултант за подпомагане звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” с Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

650 000 BGN и Обособена позиция №2 с наименование: „Избор на консултант за подпомагане звено за изпълнение на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- първа фаза” с Прогнозна стойност, без да се включва ДДС 200000 BGN;

 1. В ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА за Обособена позиция 1 с наименование: „Избор на консултант за подпомагане звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” се сочи, че е сключен договор за сумата от 578_176.80 BGN без ДДС или почти 700 000 лв с ДДС с Обединение “Ямбол-Воден цикъл” ЕИК 176694998, гр. Варна, … ;
 2. На сайта на общината НЯМА информация за сключения договор?!;
 3. На сайта на общината НЯМА информация за изпълнен договор?!;
 4. И в момента, месец август 2019 г., след многократни спирания, удължавания и пак спирания и след като договора за СМР на „Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор IX” с ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ 2013-ПСОВ беше предсрочно прекратен на 26.05.2017 г. строителството на ПСОВ и колектор IX продължава, но под ново име – „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”.

            Това, което усилено се говори, и достигна до нас като информация е, че на консултанта за подпомагане звено за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” Обединение “Ямбол-Воден цикъл” ЕИК 176694998, гр. Варна, … Е ИЗПЛАТЕНА ДОКРАЙ СУМАТА ОТ ПОЧТИ 700 000 лв с ДДС ОЩЕ В КРАЯ НА ПЪРВИЯ ЕТАП МНОГО ПРЕДИ СМР НА ПСОВ И КОЛЕКТОР IX ДА БЪДАТ ЗАВЪРШЕНИ (и в момента се строи!) и, че не са удържани докрай неустойките по договора за СМР с  ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ 2013-ПСОВ  за неизпълнението му?!

            Затова отправяме до вас следните два въпроса:

 1. Удържани ли са докрай неустойките по договора за СМР с  ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЯМБОЛ 2013- ПСОВ с наименование “Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор ІХ – гр. Ямбол” и ако не, то има ли заведени дела за тях от страна на община Ямбол от кмета Георги Славов? Ако не, то кои са длъжностните лица отговорни за проявената безстопанственост?
 2. ИЗПЛАТЕНА ЛИ Е ДОКРАЙ СУМАТА ОТ ПОЧТИ 700 000 лв с ДДС на консултанта за подпомагане звеното за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” Обединение “Ямбол-Воден цикъл” ЕИК 176694998, гр. Варна, … ОЩЕ В КРАЯ НА ПЪРВИЯ ЕТАП МНОГО ПРЕДИ СМР НА ПСОВ И КОЛЕКТОР IX ДА БЪДАТ ЗАВЪРШЕНИ, КОЕТО СОЧИ, ЧЕ СА РАЗПЛАТЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ ПАРИ ЗА АБСОЛЮТНО НЕСВЪРШЕНА РАБОТА?! КОИ СА ДВАМАТА ПОДПИСАЛИ ПЛАТЕЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДА НА ПАРИТЕ? (ИЗРИЧНО НАПОМНЯМЕ, ЧЕ В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА ПРЕВОД НА ПАРИ СЕ ИЗВЪРШВА ВИНАГИ С ДВА ПОДПИСА! – НА КМЕТА И НА ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ ИЛИ НА НЯКОИ ОТ ЗАМ.-КМЕТОВЕТЕ)

ПИТАМЕ – ИМА ЛИ ВИНОВЕН/ВИНОВНИ И КАКВО НАКАЗАНИЕ ЗАСЛУЖАВАТ СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА РБ?

Приложения:

 1. Информация за обществена поръчка за „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” от страницата на Агенцията за обществени поръчки – http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333030363334
 2.  Информация за обществена поръчка за „Избор на изпълнител на „Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол” от страницата на Агенцията за обществени поръчки – http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D323837333033

 

 

С уважение:

Александър Петров 

Борислав Пехливанов 

Каньо Канев 

Иван Кърцъков

Красимир Стойчев

Рафаел Калдерон

About the Author :

1 Comment to “Сигнал за проверка за изпълнение на консултантски договор на община Ямбол”
 • Пепи
  August 28, 2019 - Reply

  Предлагам на другарите от въпросната агитка да се преименуват на “Да затрием Ямбол”. И другарката Катя Георгиева да се постегне малко, че да ви дава по-смислени идеи.

Leave a Reply to Пепи Cancel reply