Сигнал за неправомерно издадени болнични от Лекарска консултативна комисия

До Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

До и.ф. ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До министъра на здравеопазването

г-н Кирил Ананиев

До Български лекарски съюз Контролна комисия

г-н Иван Маджаров

г-н Стоян Сопотенски

До националните медии

До Ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно: Нанесена финансова щета на Националния осигурителен институт (НОИ) вследствие на неправомерно издадени болнични от ЛКК (Лекарска консултативна комисия).

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Ананиев,

            Уважаеми г-н Маджаров,

            Уважаеми г-н Сопотенски,

            Уважаеми дами и господа от медиите,       

            Изпращаме този сигнал за проверка до вас поради това, че до нас достигна информация за една от ЛКК, която въпреки отсъствието на един от членовете ѝ вписан в заповед № РД-13-129/ 15.01.2018 г. за състава ѝ на директора на РЗИ Ямбол е „издавала“ болнични листи на български граждани за период от около месец през 2018 година?!

            Хронологията на събитията е следната:

  1. 1.      На 15.01.2018 г. директора на РЗИ Ямбол издава Заповед № РД-13-129/ 15.01.2018 г. , с която одобрява ЛКК в състав от председател и трима члена;
  2. 2.      В периода от началото на месец Юли до началото на месец Август 2018г., доктор Данаил Ибришимов, член на въпросната ЛКК, е отсъствал от РБългария, видно от многобройните му снимки в САЩ, където явно е бил на посещение;
  3. 3.      През този период ЛКК-то не е преструктурирана с нова заповед на директора на РЗИ Ямбол, т.е. няма заместващ нов специалист на мястото на отсъстващия доктор, каквито заповеди има издавани за други ЛКК и както е редно да се направи;
  4. 4.      Въпреки това тя не е преустановила дейността си като такава и е продължила да издава болнични на пациентите си подписани от всичките ѝ членове?!

            Ако казаното до тук е истина, то са налице действия ощетяващи бюджета на НОИ, задължен да изплати неправомерно издадените болнични листове!

            Въпросите, на които следва да се отговори са:

  1. 1.      Има ли и колко са издадените болнични листове в периода, в който доктор Данаил Ибришимов не е бил на територията на РБългария от въпросната ЛКК?
  2. 2.      Кои са членовете на ЛКК подписали болничните?
  3. 3.      Подписвал ли се е доктор Данаил Ибришимов в болничните и как – с електронен подпис или физически и как е преглеждал болните?
  4. 4.      Каквo е финансовото изражение в левове за бюджета на НОИ изплащането на въпросните болнични, като щета, ако болничните са неправомерно издадени?
  5. Каква е финансовото изражение в левове, заплатени на всеки един член на ЛКК от пациентите и в частност на  доктор Данаил Ибришимов за въпросния период от време през който той е бил в САЩ?

            Ако информацията се потвърди, считаме случая за особено значим и обществено неприемлив и поради факта, че освен доктор г-н Ибришимов е председател на Общински съвет на Община Ямбол.

Разчитаме на бърза и задълбочена проверка от ваша страна за резултатите, от която да бъдем своевременно уведомени.

 С уважение: Александър Петров

Борислав Пехливанов

Жул Рафаел Калдерон 

Иван Кърцъков

Каньо Канев

Красимир Стойчев

About the Author :