Сигнал за нарушение на наредбата за преместваеми обекти

ПОРТОКАЛ 1До председателя

на Общински съвет Ямбол

Данаил Ибришимов

До кмета на Община Ямбол

Георги Славов

До Ямболските медии

 

СИГНАЛ

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно: НЕСПАЗВАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            От доста време на улица „Търговска“ в гр.Ямбол срещу сградата на НАП е разположен преместваем обект, известен като „Портокала“, който е в абсолютно нарушение на НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ и по скоро на чл.12 от нея:

Чл. 12. (доп. – Реш. ХХ-15/22.03.2013г.) Не се допуска поставяне на преместваеми обекти – павилиони и каравани върху имоти – общинска собственост по следните главни улици и площади на територията на Община Ямбол, както и на 30 метра по протежение на улиците свързани с тях:

1. Площад “Освобождение”;

2. ул.”Г.С.Раковски” – до бул. “Вл.Заимов”

3. ул.”Търговска” – до ул.” Гр.Игнатиев”

4. ул.”Цар Освободител”.

5. ул.”Джон Атанасов”

6. ул.”Хан Тервел”

           Горната забрана не се отнася за павилиони за продажба на вестници и списания, телефонни кабини и кабини за химически тоалетни.

            За горното кмета на общината г-н Славов е сезиран с писмо Вх.№2801-14332/01.09.2017г. ( а самия кмет Славов е и вносител на изменението на въпросната Наредба!!!).

            ДО МОМЕНТА ДВА МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА СЛЕД СИГНАЛА НЯМА НИТО ОТГОВОР НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, НИТО КАКВАТО И ДА Е РЕАКЦИЯ ОТ СТРАНА НА КМЕТА?!           

            ВЪПРОСИТЕ СА КРАТКИ И ЯСНИ:

  1. 1.      ИМА ЛИ ВЪПРОСНИЯ „ПОРТОКАЛ“ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ ОТ ОБЩИНАТА И КОЙ Е СОБСТВЕНИК НА ОБЕКТА?
  2. 2.      ДИРЕКТОРА НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЛИ Е ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА СЪГЛАСУВАНЕ И ИЗДАВАНЕ?
  3. 3.      КОЙ МУ ГО Е ПОДПИСАЛ? ИМЕ НА ПОДПИСАЛИЯ?
  4. 4.      ПЛАЩА ЛИ СИ?(приложете справка с дати ако плаща)
  5. 5.      ИМА ЛИ И ДРУГИ ТАКИВА ОБЕКТИ „РАЗРЕШЕНИ“ В НАРУШЕНИЕ НА НАРЕДБАТА???

            И ПОСЛЕДНО:

            Г-Н КМЕТЕ, КОЛКО ВРЕМЕ ВИ Е НЕОБХОДИМО ОТ ДНЕС ЗА ДА СПАЗИТЕ НАРЕДБАТА НА ОБЩИНАТА? ИЛИ ЗА КУЧЕТА И КОКОШКИ МОЖЕ, А ЗА …

 

            В очакване на отговорите на поставените въпроси и реакцията ви относно визирания обект(включително и ако се открият други такива поставени в нарушение на въпросната Наредба):

 

                        С уважение: Александър Петров …………………………..

                                               Борислав Пехливанов………………………..

 

                                               Каньо Канев……………………………………….

 

                                               Иван Кърцъков………………………………….

 

                                               Недко Попов………………………………………

 

                                               Красимир Стойчев…………………………….

 

                                               Димитър Иванов……………………………….

 

                                               Рафаел Калдерон……………………………….

About the Author :