Сигнал за голям пожар в автоморга в град Ямбол

Ямбол, 30.04.2022 г.

Няма замърсяване на въздуха в град Ямбол след пожара
в автоморга в града

На 29 април, на зелен телефон на РИОСВ – Стара Загора, е получен сигнал
за голям пожар в автоморга, находяща се в бившето Държавно
Автостопанство (ДАП) в град Ямбол. На мястото веднага е изпратен екип от
екоинспекцията и Регионална лаборатория – Стара Загора. Извършено е
измерване на атмосферния въздух от мобилна автоматична станция,
позиционирана в центъра на града.
Данните към 21:00 часа на 29 април показват леко завишение на ФПЧ 10 от
среднодневната норма. Не се отчита превишение по никой от другите
измервателни показатели – серни оксиди, азотни оксиди, озон СО и други.
В ранните часове на 30 април нивата на показател прах са нормализирани,
а средноденонощната му концентрация ще бъде ясна към 21:00 часа на
днешния ден.
По данни на регионалните звена на Пожарна безопасност и защита на
населението в град Ямбол, още в сутрешните часове на деня пожарът е бил
погасен.
Следенето на качеството на атмосферния въздух от екоинспекцията ще
продължи до 1 май.

About the Author :

Leave a reply