Сигнал до главния прокурор за продажба на общински имот и възлагане на строителство на речните кейове

До главния прокурор

на Република България

г-н Иван Гешев 

До ръководителя на специализираната прокуратура

г-жа Валентина Маджарова 

До Общинските съветници

от ОбС Ямбол мандат 2019-2023

До областния управител

г-н Димитър Иванов 

До медиите 

Копие:

кмет на община Ямбол

г-н Валентин Ревански

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Иван Димитров Кърцъков

 

            Относно: Продажба на имот общинска собственост и възлагане на строителство на речни кейове на силно завишени цени без решение на ОбС Ямбол от кмета на община Ямбол

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаема г-жо Маджарова,

            Уважаеми  дами и господа общински съветници,

            Уважаеми г-н Иванов,

            Уважаеми  дами и господа от медиите,

            Уважаеми г-н Ревански,

            Фактологията относно сигнала за проверка, който ви изпращам е следната:

 1. ОбС Ямбол е приел П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г., която е одобрена с решение по т. 5 на петото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2020 г. и е допълнена с решение по т. 17 на 7 заседание на ОбС Ямбол от 15.04.2020 г. видно и от сайта на община Ямбол – https://yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/os/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8/2020/UPRAVLENIE%20NA%20OBSHTINSKATA%20SOBSTVENOST.pdf
 2. Със заповед РД 02-00961 от 12.11.2020 г., подписана лично от кмета на община Ямбол Валентин Ревански е обявен търг за продажба на общински недвижими имоти, в която под точка №39 е въпросният имот, който го няма в „П Р О Г Р А М А Т А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.“, а именно – незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177 с площ от 104 м2, находящ се на ул.“Търговска“ №9 в град Ямбол – имот, който на жаргон може да се определи, че се намира на „пъпа на Ямбол“, което го прави много атрактивен и сериозно апетитен – https://yambol.bg/uploads/aktualno/2020/_%D0%A0%D0%94_02-00961.pdf
 3. Търгът е проведен съгласно заповедта на кмета Ревански на 07.12.2020 и въпросният имот е продаден.

Въпросите, които будят недоумение за мен, а надявам се и за всеки здраво мислещ човек, са:

 1. Кой служител от Дирекция „Общинска собственост и икономически дейности“ и по чие нареждане е включил въпросният имот в заповедта за търга?
 2. Кой е възложил /подписал/ и с какъв договор и на кой лицензиран оценител изготвянето на пазарната оценка на въпросния имот?
 3. КОЙ НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ НА ОбС ЯМБОЛ ОДОБРЕНИЕТО НА ВЪПРОСНАТА ПАЗАРНА ОЦЕНКА И ВКЛЮЧВАНЕТО НА ИМОТА В „П Р О Г Р А М А Т А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.“??? – ЗАЩОТО ТОВА Е ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЛЕДИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТАКИВА ИМОТИ. Вместо това – в края на годината, в края на една заповед под №39, а не в началото ѝ, един от най-атрактивните имоти собственост на община Ямбол е обявен за продан?!
 4. Кой служител от община Ямбол и по чие нареждане е изготвил самата заповед?
 5. Кой юрист от община Ямбол е съгласувал заповедта преди да бъде подписана и обявена?
 6. Кой е избрал момента – в усложнена епидимиологична обстановка и в края на годината да се проведе въпросния търг? (преди колко време и кога е бил предния търг?)
 7. За кого е бил „предназначен“ въпросния имот?
 8. Кой е председател и кои са членовете на комисията за провеждане на търга и те запознати ли са с „П Р О Г Р А М А Т А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 г.“ и затова че въпросният атрактивен имот не е включен в нея??? Каква комисия са те тогава?!

Прекалено много въпроси, прекалено много служители на община Ямбол и външни участници?! Дали това не е една доста голяма и добре организирана престъпна група?! Дали това е единствен случай в община Ямбол?!

Идентичен случай по отношение на пренебрегването на ОбС Ямбол от кмета на община Ямбол Валентин Ревански, БЕЗ ДА Е ВКЛЮЧЕН ТАКЪВ ОБЕКТ В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА В БЮДЖЕТА ЗА 2020 г., е и изграждането на три броя кейчета ( кейчета, а не кейове, защото количеството употребен дървен материал е около 5 куб. м видно от приложения сертификат за дървесината) стартирало незнайно как за гражданите (с договор или …), но гръмко афиширано от кмета Валентин Ревански във фейсбук профила му на 27.09.2020 – чак и с технологични подробности и с доста снимки, което означава, че строителството е започнало още преди тази дата! – https://www.facebook.com/vrevanski/posts/347171923068526  Чак на 29.12.2020 миг преди Нова година, кмета Валентин Ревански иска от ОбС Ямбол одобрение на направените от него на собствена глава разходи за 60 000 лв.?!

В разразилата се дискусия в социалната мрежа фейсбук  се изказаха мнения от доста граждани и специалисти, че цената на „кейчетата“ е многократно завишена! А дали има одобрен с разрешение за строителство проект?! Това си е конструкция от където и да я погледнеш! На какви нормативни изисквания отговарят въпросните кейчета? Само си представете едно от тях препълнено от родители с деца чакащи някакъв воден атракцион – водни колела, лодки, джет, …?!

Отново възниква въпроса – дали и тук няма една друга организирана престъпна група? С малко дървен материал около 5 куб. м, без одобрен от ОбС Ямбол разход, изпълнител, … и накрая в последния момент пред свършен факт извиваме ръцете на общинските съветници да гласуват точно толкова, колкото е посочил кметът?! Дали някой от общинските съветници между 29 декември и 09.00 часа на 30 декември (деня на сесията на ОбС Ямбол) е видял за какво ще гласува? Дали въпросния „обект“ е разгледан на заседание на ПК (постоянната комисия) по “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ” на ОбС Ямбол, какъвто е редът? Какви бяха тези мънкания в началото на сесията за това, колко много е необходимо ПО СПЕШНОСТ ВЪПРОСНАТА ТОЧКА ДА ВЛЕЗЕ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО? КОЕ МУ Е СПЕШНОТО – ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ ЛИ Е?!, НАВОДНЕНИЕ ЛИ Е?!, ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ЛИ Е?!, ПАНДЕМИЯ ЛИ Е?!, …

            Уважаеми  дами и господа общински съветници,

            Докога мислите, че с решенията си, които гласувате можете да поправяте грешките на кмета Валентин Ревански?! А дали е редно и дали е законосъобразно това, което правите?

            Уважаеми г-н Ревански,

            От много време, доста преди Вие да бъдете избран за кмет, аз твърдя и непрекъснато алармирам, че законите, правилниците, наредбите и всички останали под законови нормативни актове и документи са за да се спазват от всеки един гражданин, пък било то и кмет или друг ръководител! Затова, че във визираните погоре два случая Вие явно продължавате да ги нарушавате аз за пореден път Ви призовавам да си подадете оставката като кмет на община Ямбол и на Ваше място да бъде избран нов кмет, за който дадената при встъпването в длъжност клетва няма да е само формалност – “Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Ямбол и да работя за тяхното благоденствие.”

В очакване на вашата бърза и компетентна намеса!

С уважение: /И.Кърцъков/

About the Author :

13 Comments to “Сигнал до главния прокурор за продажба на общински имот и възлагане на строителство на речните кейове”
 • паце.енд
  January 8, 2021 - Reply

  А УПРАВИТЕЛА НА ДКЦ д-р СЛАВОВ ЩЕ ГО ОСЪДЯТ ЛИ ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ – 8 ГОДИНИ ВЗЕМАЛ ЗАПЛАТА КАТО ЗА ШЕФ НА ТОКУДА – ЩО НЕ КАЖЕТЕ КОЛКО ПАРИ СА ,??? А тоз че му светела крушката 4 дни го осъдихте нали???

 • пурко
  January 8, 2021 - Reply

  Кърцъков иди на психиатър , Ревански е най-добрия кмет на Ямбол от десетилетия (може би сравним с Кирил Тодоров който привлече знаковите инвестиции в града – Миролио и Язаки ) . Колкото и да плюете по кмета той прави много по града а за имота – добре де има търг защо Кърцъков не се яви и плати пазарната цена (колкото смята че е ) и да си го вземе ? В тази пандемия цените на ВСИЧКИ търговски площи се сриват !

 • Anonymous
  January 8, 2021 - Reply

  Кърцо,ти верно не си добре…

 • Кольо
  January 8, 2021 - Reply

  Най-новата порно двойка в Ямбол-Кърцун и Гонзун. Честито на младото семейство Зафирови! Ааа и горчиво!

 • манивелата
  January 8, 2021 - Reply

  Гонзооо празна тикво преди 10-15 години приватизира центъра заедно с Банкнотов сега ортак с наивния идиот Кърцъков ли стана бе ?

 • Иван Иванов
  January 8, 2021 - Reply

  Иване, Иванеее…спасение от простотията ти няма.

 • Страхил
  January 9, 2021 - Reply

  Тези дървени конструкции не може да струват 60 000 лева.
  120 кв. м. пластмасови понтони струват 60 000 лева и издържат 20 години.
  https://pontoni.bg/

 • ТУНДЖАНЕЦ
  January 9, 2021 - Reply

  Това е най-добрият кмет който сме имали ,откакто комунистите са разстреляли най-успешния дотогава кмет Стоян Митев в утрото на 19 февруари 1945 година. Не плюйте по правещия толкова много кмет Ревански. А Кърцъков е за психиатрията,с еднопосочен билет,за Раднево.

 • Страхил
  January 9, 2021 - Reply

  Тунджанец, за парите нищо ли няма да кажеш?
  Толкова ли струват според теб тези конструкции?
  Достатъчно ли са обезопасени?

 • ТУНДЖАНЕЦ
  January 9, 2021 - Reply

  До Страхил—Не съм наясно с парите. Но са много пари,ако е истина факта.Колкото до обезопасеност и сигурност е почти добре. Ако човек не внимава и много сигурните неща са опасни.

 • Stoian
  January 9, 2021 - Reply

  С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ УБИХА ПАРКА В ЯМБОЛ
  “Искаме парк, а не паркинги”, “Кмет-дървояд”, “Спрете сечта!”… С тези призиви гражданските инициативи “За чист и зелен Ямбол” и “Имам право да знам” организираха протести и подписка срещу безобразната сеч на здрави многогодишни дървета в ямболския Градски парк през август 2011 г. Сечта се извърши по проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-05/2009/ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”. Според официалната информация от общината, целта на проекта е осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в град Ямбол. В същото време под контрола на заместник-кмета Иван Кърцъков в двата емблематични парка на Ямбол се извърши безобразна сеч на здрави многогодишни дървета. По думите на кмета Георги Славов върху изсечените терени ще бъдат изградени паркинги.
  Проверката установи, че сечта не е консултирана с еколога на общината Надя Горанова. Маркирането е поверено на общинска служителка, която не е еколог или лесовъд. По време на протеста на 2 септември стана ясно, че се наемат случайни автомобили, които извозват ценната дървесина уж към складовете на общината. Дърветата обаче се товарят на камионите в отсъствието на общински служители, което създава предпоставки за злоупотреби. Протестът на гражданите обаче беше пресечен от четири полицейски патрула, изпратени по сигнал от секачите….http://denyambol.ngobg.info/yambolskiyat-park.html

Leave a Reply to Иван Иванов Cancel reply