Сигнал до главния прокурор за незаконен паркинг в Ямбол

До главния прокурор

на Република България

г-н Иван Гешев 

До ръководителя на специализираната прокуратура

г-жа Валентина Маджарова 

До окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчо Дойчев 

До ДНСК София

г-н Иван Несторов 

До РДНСК Ямбол

г-жа Таня Калудова 

До Общинските съветници

от ОбС Ямбол мандат 2019-2023

До медиите

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Иван Димитров Кърцъков гр.Ямбол

и живущите на ул. „Георги Дражев“ бл. 3 вх. „А“ и „Б“

            Относно: Незаконно строителство в Поземлен имот 87374.537.66, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, вид собств. Общинска частна?!, вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, площ 4388 кв. м, стар номер 9061.0, намиращ се северно от улица „Каранова“ в град Ямбол

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаема г-жо Маджарова,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаема г-жо Калудова,

            Уважаеми  дами и господа общински съветници,

            Уважаеми  дами и господа от медиите,

            Живущите в жилищен блок, който по кадастър се води „Сграда 87374.537.66.9, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. ГЕОРГИ ДРАЖЕВ № 3, вид собств. Съсобственост, функц. предн. Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи 5, брой самост. обекти 22, застроена площ 381 кв. м, ме потърсиха за съдействие относно това, че през 2020 г. източно от блока, в който живеят, е изграден паркинг без те да са обещетени като собственици или като наследници на собственици на отчуждени по регулация части от поземлен имот! От предоставените ми от тях документи ясно се вижда, че това наистина е така! Още повече, че от 2007 до 2013 аз бях зам.-кмет в община Ямбол с ресор строителство и общинска собственост и като такъв този казус е бил предмет на обсъждане и тогава поради това, че имаше влязла в сила регулация за терена, но нямахме документи за това, че той е отчужден и заплатен на собствениците, ръководството на община Ямбол не посмяхме да реализираме изграждането на паркинга! Сега може би се изясни защо живущите на ул. “Георги Дражев“ бл.3 вх. „А“ и „Б“  потърсиха точно мен за решаване на проблема си!

Каква е фактологията около случая и документите:

 1. В миналото една част от живущите в блока са собственици на имоти, върху които в последствие е изграден блокът, видно от скица от 1967 г., Нотариален акт за собственост №104 от 1967 г., Нотариален акт за собственост №109 от 1967 г.;
 2. Със заповед № 369 от 04. 04. 1979 г. на председателя на ИК на ГНС Ямбол имот пл. №3102 кв. 24 по плана на гр. Ямбол е отчужден и е оценен на 4 414, 00 лв. заедно с подобренията в него – писмо изх. № 840 от 04. 04. 1979 г. на СД „Изграждане на населените места“ към ОНС до Стефан Иванов Стефанов;
 3. Със заповед № 2028 от 14. 12. 1979 г. на председателя на ИК на ОНС се отменя горецитираната заповед;
 4. Оттогава до ден днешен няма стартирала и доведена докрай повторна процедура по отчуждаване на имотите на собствениците, видно и от отговори на запитване до Община Ямбол изх. №2801-16673/26. 09. 2016 г. и до областен управител изх.№ОУ-01773/29. 09. 2016 г., че имотът не е актуван за държавна собственост;
 5. От издадена скица №238/13.12.2012 г. (по времето, когато аз бях зам.-кмет на община Ямбол) също се виждат нанесените и неотчуждени по регулация имоти – имотните граници не съвпадат с регулационните линии на действащия ПУП ПРЗ за ЦГЧ на гр. Ямбол!

Видно от посочените документи факти имотът все още е частна собственост на граждани, но не и на общината или държавата!

Затова и отправяме сигнала си за проверка с минимум следните въпроси:

 1. След като общината не е на 100% собственик на имота кой си е позволил – под натиск от висшестоящите или по собствено усмотрение да издаде Разрешение за строеж за изграждане на паркинга?
 2. Кой е възложил СМР по обекта и с какъв документ?
 3. Има ли извършено самоуправство или друго наказуемо деяние, съгласно НК и другите нормативни документи и от кого?
 4. Кой от дирекция (отдел) „Общинска собственост и икономически дейности“ е затаил истината за актуалното състояние относно собствениците и собствеността на имота, а може би я е съобщил на кмета, или зам.-кмета, или на някой друг от ръководството и той е пренебрегнал факта и въпреки това е възложил СМР?
 5. Има ли нанесена финансова щета на бюджета на община Ямбол и в какви размери?

Според нас възлагането на въпросното строителство може да е само от кмета и от никой друг! И това за нас е поредното незаконно строителство от страна на община Ямбол!

Желаем да извършите пълна проверка на изнесените от нас факти, за резултатите, от която да бъдем писмено информирани.

С уважение: Иван Кърцъков, Димитрина Неделчева ап. 10, Мариана Велчева ап. 16,

Димитър Иванов ап. 15, Атанас Балахуров ап. 11, Христина Иванова ап. 12, Боян Катрев ап.13,

Георги Гърдев ап. 8, Митко Митев ап. 6,  Георги Костов ап. 5, Елена Минкова ап.7, Иван Колев ап. 8

About the Author :

3 Comments to “Сигнал до главния прокурор за незаконен паркинг в Ямбол”
 • stan4o
  April 18, 2021 - Reply

  Какво стана с конкурса за управител на ДКЦ.1 ?! Досегашният ще върне ли неправомерно взетите заплати?!? Ха “БРАВО” на счетоводителката му Дръгнева !!!

 • Станка
  April 18, 2021 - Reply

  Абе, ти трол ли или малоумен? Цяла година пишеш едно и също – копи пейст!Ако имаш лични сметки за оправяне – оправяй се, че ми се втръсна да ти слушам изтърканата грамофонна плоча.

 • Blogi Popularnonaukowe
  May 7, 2022 - Reply

  Hey! I just want to give a huge thumbs up for the good info you have right here on this post. I will likely be coming again to your blog for extra soon.

Leave a reply