Сертификати по информационни технологии на общинската администрация по проект

IMGP8547На 29 март 2015 година приключи обучението по информационни технологии, започнало на 13 март. То бе втора дейност по проект “Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 77945,86 лв и е с продължителност 12 месеца.

IMGP8710Обучението се проведе от спечелилата обществената поръчка фирма – изпълнител ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов” – София.

В рамките на 45 часа двадесет общински служители придобиха основни знания и умения в информационните технологии, което е особено важно за оптимизирането на някои от основните им дейности. В края на обучението те положиха изпит и им бяха официално връчени сертификати.

IMGP8905По проекта предстоят още две обучения по ключови компетентности, темите на които са: «Бизнес комуникация и работа в екип» и «Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата». Общо 70 общински служители ще бъдат обучени и ще получат сертификати в края на обученията.

 

IMGP8919След края на проекта, на заключителна пресконференция, ще бъдат представени резултатите пред медиите и обществеността.

 

About the Author :