Семинар обучение за разработване и управление на европейски проекти в Ямбол

IMG_0375При засилен интерес в залата на Областен информационен център-Ямбол се проведе двудневен семинар-обучение на тема ,,Разработване и управление на европейски проекти“. Организатори бяха офис ,,Култура“ на Бюро „Творческа Европа“-България и Областен информационен център-Ямбол. Събитието се състоя на 29 и 30 ноември и бе насочено към артисти, организации и представители на културни и творчески институции.

IMG_0381Лекторите представиха много полезна и детайлна информация за общата логика и структура на проектното предложение, как се изготвя бюджет, спецификата и избягването на грешки при изготвяне, комплектоване, управление, финансиране, публичност, мониторинг и всички аспекти от движението на проектите.

Бяха дадени практически съвети и насоки, подкрепени от примери за добри и лоши практики при подготовката, управлението и отчитането на проекти по европейски програми.

IMG_0383След общото представяне присъстващите бяха запознати и с изискванията и методологията на  проекти по програма „Творческа Европа“ и нейните подпрограми ,,Култура“ и ,,Медиа“.

Темите на обучението породиха множество въпроси и дискусии от страна на участващите в него и допринесоха за по-голямата информираност и заинтересованост за кандидатстване с проекти за сътрудничество в областта на творческите индустрии.

 

 

 

About the Author :

Leave a reply