Семинар за доброволци

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОС на БЧК – Ямбол организира двудневен семинар «Бъди активен доброволец!» за членове на БМЧК от клубовете в петте общини, който се проведе в НУЦ на БЧК – Созопол. Семинарът е свързан с изпълнението на насоките на БМЧК – Ямбол през 2014 г., а именно: усъвършенстване на структурата на БМЧК; повишаване на организационния капацитет и институционално укрепване на БМЧК – Ямбол и намаляване на социалната уязвимост на децата и младите хора в областта. Семинарът е част от планираните инициативи по повод 25 октомври и отбелязването на 135 години от създаването на Ямболската червенокръстка организация.

По време на семинара участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, които младежката организация реализира в различни направления свързани с: Организационно развитие; Здравна просвета, Първа долекарска помощ, Социални дейности, Фондонабиране, Промоция на хуманитарните ценности и Международно хуманитарно право. Участниците в семинара имаха възможност да работят в малки групи и да планират конкретни инициативи в своята община. Доброволците на БМЧК участавли в семинара имат ангажимент да презентират пред останалите младежи от своя клуб дискутираните теми по време на сесиите и да привлекат нови съмишленици за реализиране на благородни каузи в населените си места.

Димитър Андонов – член на Оперативното бюро на БМЧК, Стели Джамбазова – доброволец и Гергана Георгиева – щатен специалист по младежка дейност в ОС на БЧК – Ямбол бяха обучители по различните теми включени в програмата на семинара.

Директорът на Секретариата на ОС на БЧК, инж. Митко Филипов връчи лично сертификати на всички доброволци, участвали в двудневния семинар “Бъди активен доброволец!”, поздрави младежите за активното им участие по време на тематичните сесии и пожела много успехи в реализиране на червенокръстките дейности занапред.

Гергана Георгиева

 

 

About the Author :