„Семеен пикник в училище”

???????????????????????????????В средищните училища на община „Тунджа” продължава изпълнението на проекта „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”.

Проектът на стойност 14766,00 лв. е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и трябва да приключи до 30 юни 2016 г.

???????????????????????????????В изпълнение на дейност 10 от Графика на дейностите по проекта, на 14 май, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза, проведе семеен пикник с участието на училищния медиатор, ученици, родители, учители и възпитатели. Целта бе да се създаде възможност за неформално и приятелско общуване между всичките компоненти на училищната общност

???????????????????????????????Със съдействието на кметство с. Генерал Инзово и ръководството на етнографския комплекс „Акбунарска къща” за участниците в мероприятието бе осигурен обезопасен терен в границите на парка на селото. Материалите – спортни пособия, занимателни игри, пособия за рисуване, бяха осигурени със средства от проекта, а музикалното озвучаване и костюмите за участниците от училището.

???????????????????????????????Хепънинга включваше три основни части – забавна, пикник – обяд сред природата и спортни занимания.

По време на забавната част, учениците облечени в сценични костюми и подпомагани от своите родители, поднесоха емоционални изпълнения на песни, танци и стихотворения.

???????????????????????????????Неусетно дойде и времето за обяд. На импровизираната трапеза сред природата родителите поставиха приготвената от тях самите храна. Всички имаха възможност да опитат вкусните ястия, а домакините да разменят рецепти по приготвянето им.

След обяда празникът продължи със спортни занимания, включващи игри със състезателен елемент и отбори съставени от ученици и родители и рисунка на открито.

В ранния следобяд хепънинга приключи с връчване на грамоти на всеки ученик, а така също и на отличените родители – участници в проекта.

Предстоят подобни прояви и в останалите средищни училища.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

About the Author :