Селищата в Ямболско, които не трябва да отглеждат прасета в “заден двор”

120b7f53793bd484f4b3bbb2c305f6fbСелища влизащи в 20 км зона за сигурност, в която не трябва да има отглеждане на прасета в „заден двор”, в близост до индустриалното отглеждане на животни, изрично са посочени от областна администрация Ямбол.

Обект Елхово- Гранитово, Княжево, Чернозем, Елхово, Синапово, Маломирово, Пчела, Мелница, Срем, Раздел, Трънково, Малко Кирилово, Добрич, Чукарово, Славейково, Златиница, Малък манастир, Кирилово,, Устрем, Дряново, Мрамор, Драма, Лалково, Малък дервент, Бояново, Стройно, Коневец, Лесово, Вълча поляна, Маломир, Голям манастир, Попово, Крумово, Ситово, Мамарчево, Тополовград.

Зона Калчево- Калчево, Окоп, Козарево, Кукорево, Стара река, Симеоново, Победа, Чарган, Могила, Ямбол, Тенево, Асеново, Челник, Тарнава, Веселиново, Джинот, Роза, Сламино, Кабиле, Саранско, Чарда, Иречеково, Безмер, Каравелово, Тамарино, Завой, Робово, Болярско, Генерал инзово, Дражево, Маломир, Каменец, Воденичане, Зимница, Палаузово, Коневец, Люлин, Видинци, Борисово, Бояджик.

Зона Ямбол- Ямбол, Кукорево, Окоп,Безмер, Стара река, Кабиле, Роза, Могила, Болярско, Козарево, Веселиново, Дражево, Калчево, Чарган, Бозаджий, Завой, Тенево, Симеоново, Победа, Чарда, Ботево, Джинот, Бояджик, Генерал инзово, Тарнава, Зимница, Асеново, Видинци, Челник, Маломир.

About the Author :

Leave a reply